Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil

Vzdávání pocty bojovému praporu VeV-VAVzdávání pocty bojovému praporu VeV-VA

V pondělí 29. června 2009 se v prostorách kasáren Dědice ve Vyškově za účasti představitelů státní správy a samosprávy, útvarů a zařízení posádky Vyškov, dalších vojenských i nevojenských subjektů a společenských organizací uskutečnil slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil.

Součástí slavnostního nástupu, mezi jehož nejvýznamnější hosty patřil poslanec Parlamentu České republiky Michael Hrbata, bylo přečtení otevřeného dopisu náčelníka Generálního štábu AČR k  tomuto významnému výročí. Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Jaromír Zůna poté rovněž poblahopřál všem příslušníkům posádky Vyškov a ocenil vybrané vojáky z povolání a občanské zaměstnance VeV-VA Pochvalnými a Děkovnými listy za vzorné plnění úkolů v  I. a II. čtvrtletí. Současně prohlásil, že si vysoce váží také vysoké podpory a dlouhodobé profesionální spolupráce s přítomnými představiteli státní správy a samosprávy, vojenských i nevojenských organizací a subjektů, bez které by Velitelství výcviku – Vojenská akademie mohlo jen těžko dostát svému poslání v rámci plnění současných ambicí AČR.

V závěru programu pozdravil všechny přítomné poslanec Michael Hrbata, který při této významné příležitosti ocenil velmi kvalitní a profesionální přístup příslušníků AČR při plnění současných úkolů, zejména v zahraničních misích a vyzvedl, že si velmi váží osobní pomoci příslušníků ozbrojených sil při ničivých záplavách, které postihly v těchto dnech ČR.

Text: kapitánka Monika Nováková, důstojnice humanitní služby VeV-VA
Foto: Olga Karaffová