Slavnostní nástup k 10. výročí vstupu ČR do NATO

Ve čtvrtek 12. března 2009 se v prostorách kasáren Dědice ve Vyškově za účasti představitelů státní správy a samosprávy, útvarů a zařízení posádky Vyškov, dalších vojenských subjektů a společenských organizací, uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti oslav 10. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Nastoupené jednotkyNastoupené jednotky

Slavnostní nástup, jemuž byli přítomni senátor Ivo Bárek, starosta města Vyškova Petr Hájek, zástupci Univerzity obrany plukovník prof. Dušan Vičar a plukovník gšt. Zbyšek Korecki, ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník Radek Šedivý a další významní hosté, byl zahájen otevřeným dopisem náčelníka Generálního štábu AČR.

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Jaromír Zůna se v následném projevu zaměřil především na odraz integračního procesu do struktur Aliance, když mimo jiné řekl: „Posádka Vyškov je jedním z hlavních center mezinárodní spolupráce v AČR. Právě zde se podařilo v průběhu několika let vybudovat zařízení s celou řadou specializovaných pracovišť s velmi silnou vazbou na alianční prostředí.“ V této souvislosti zmínil velitel VeV-VA plukovník gšt. Jaromír Zůna zejména vznik zcela výjimečného subjektu, který působí právě v posádce Vyškov – mezinárodní vojenské organizace NATO JCBRN Defence COE i významný podíl Ústavu Jazykové přípravy, který je současně certifikovaným pracovištěm v NATO či součinnost při zabezpečování výcviku Britského poradního a výcvikového týmu. Mezi hosty, kteří přijali pozvání na tento slavnostní nástup byli i ředitel COP ZHN plukovník gšt. Zdeněk ČÍŽEK a velitel BMATT CZ colonel Robert RUSSELL.

Součástí slavnostního nástupu bylo vyhlášení Personálního rozkazu Ministryně Obrany k udělení 20 pamětních odznaků NATO k 10. výročí NATO a  vyhlášení Rozkazu velitele VeV-VA k udělení 37 pochvalných listů příslušníkům VeV-VA a přímo podřízených útvarových zařízení.

V závěru programu udělil předseda Svazu vojáků v záloze Vyškov (SVV) kapitán v.v. Alois Gregor veliteli VeV-VA plukovníku gšt. Jaromíru Zůnovi, čestné členství a čestný odznak SVV.

Text: Monika Nováková
Foto: Olga Karaffová