První vyřazení důstojníků v nové formě přípravy

První vyřazení důstojníků v nové formě přípravyPrvní vyřazení důstojníků v nové formě přípravy

V pondělí 30. listopadu 2009 proběhlo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice za přítomnosti významných osobností politického, vojenského a společenského života a rodinných příslušníků vyřazení posluchačů Důstojnického kurzu.

Noví důstojníci jsou absolventi civilních vysokých škol, kteří se dobrovolně rozhodli pro službu v ozbrojených silách České republiky v hodnostním sboru důstojníků. Jejich vojenská příprava na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově (VeV-VA) probíhala v závislosti na specializaci 12 – 14 měsíců. Jde o první vyřazení důstojníků v této organizační formě přípravy, která představuje nový a perspektivní způsob doplňování důstojnického sboru ozbrojených sil České republiky.

Velitel VeV-VA plukovník gšt. Jaromír Zůna k této slavnostní příležitosti řekl: „Vyřazení nových důstojníků je vždy výjimečnou událostí a svátkem každé vojenské školy i armády celkově. Právě tento akt symbolizuje vojenské hodnoty a tradice, ke kterým se hlásí ozbrojené síly České republiky a roli důstojnického sboru, který je jejich hlavním nositelem“. Dále zde v této souvislosti připomenul Vojenskou akademii v Hranicích, prestižní vojenskou školu, na jejichž tradice přípravy důstojníků měla tu čest Vojenská akademie ve Vyškově, jako nositelka historického názvu „Hranických akademiků“, navázat.

Za účasti bývalého ministra obrany Československé federativní republiky Luboše Dobrovského, poradce náčelníka Generálního štábu AČR pro NATO a EU generálmajora Rostislava Mazurka, poslance PČR Michaela Hrbaty, přidělence obrany Francie podplukovníka Bruno Bucherie, rektora Univerzity Tomáše Bati Ignáce Hozy a dalších významných hostů složili vyřazení důstojníci slib absolventa kariérového kurzu na graduační meč, jenž byl symbolem graduace důstojníků již na Vojenské akademii v Hranicích a převzali kromě absolventského certifikátu nově také zlatavé odznaky absolventa důstojnického kurzu. „Jde o tentýž odznak, který si vaši předchůdci na Vojenské akademii v Hranicích poprvé připnuli na své uniformy při svém vyřazení v roce 1930 a s hrdostí jej nesli celou svou vojenskou kariérou. Se stejnou hrdostí jako vaši předchůdci jej noste i vy,“ zdůraznil plukovník Zůna.

V závěru slavnostního vyřazení mimo jiných pozdravil vyřazené důstojníky zástupce Konfederace politických vězňů plukovník v.v. Jiří Šimek, který patří mezi poválečné absolventy Vojenské akademie v Hranicích, a také přidělenec obrany Francie podplukovník Bruno Bucherie, který s hrdostí mimo jiné připomenul podíl Francie na přípravě důstojnického sboru, která byla na Vojenské akademii v  Hranicích zakládána za pomoci francouzské vojenské mise.

Text: kapitánka Monika Nováková, zastupující tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Olga Karaffová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová