Příslušníci KVV Olomouc a ozbrojených sil Polska v posádce Vyškov

Příslušníci KVV Olomouc a ozbrojených sil PolskaPříslušníci KVV Olomouc a ozbrojených sil Polska

Dne 29. září 2009 navštívili posádku Vyškov příslušníci Krajského vojenského velitelství (KVV) Olomouc spolu s jejich zahraničními partnery – příslušníky ozbrojených sil Polska. V doprovodu velitele KVV Olomouc plukovníka Pavla Dvořáka se přijeli do Vyškova seznámit především s učebně výcvikovou základnou Velitelství výcviku – Vojenské Akademie.

V průběhu odpoledne tak měli možnost shlédnout speciální učebny Odboru přípravy do mírových operací Institutu rozvoje, dále některé trenažéry používané při výuce u Institutu vzdělávání (RACCOS, RBS-70) a rovněž speciální učebnu rozpoznávání vzdušných cílů.

Hosté si dále prohlédli Halu těžké techniky, kde pro ně byla připravena mimo jiné ukázka trenažéru převrácení vozidla, dále vozidla DINGO a  T-810. Velmi zájímavou se pro hosty stala v závěru jejich prohlídka Haly vzdušných sil, která slouží k výcviku příslušníků vzdušných sil.

Text: kpt.Mgr.Monika Nováková, důstojnice humanitní služby, VeV-VA
Foto: Hana Jurčová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová