Praporčický kurz má nové absolventy: Meč pro nejlepšího tentokrát do Přáslavic

Praporčický kurz má nové absolventy

V úterý 2. prosince 2014 se ve Vyškově uskutečnilo slavnostní vyřazení úspěšných absolventů dvouměsíčního praporčického kurzu, jehož garantem je Velitelství výcviku – Vojenská akademie.

Za přítomnosti hlavních představitelů a vrchních praporčíků vyškovské akademie tak převzalo jeho čtyřicet čerstvých absolventů, mezi nimi sedm žen, nejen dekrety, ale i stříbřité odznaky symbolizující právě absolventa praporčického kurzu VeV-VA.    

Vrchní praporčík vyškovského Institutu profesní přípravy, tedy přímého garanta všech zdejších kariérových kurzů, nadpraporčík Jiří Hladík k jejich významu poznamenal: „Je to kopie odznaku absolventů Vojenské akademie v Hranicích, nosili jej váleční hrdinové a vy jste si ho svým způsobem také vybojovali úspěšným absolvování praporčického kurzu, ve kterém jste museli prokázat nejen celou řadu znalostí a dovedností, ale také zvládnutí psychického i fyzického vypětí, které sebou přinesl, noste jej proto s hrdostí.“ Tomu nejlepšímu, tedy rotmistru Klementu Maderovi ze 73. tankového praporu Přáslavice navíc nadpraporčík Hladík předal věcný dar velitele VeV-VA v podobě čestného meče. „ Rotmistr Mader, má i svůj vojenský „příběh“, kdy byl zraněn v Iráku a tvrdě na sobě pracoval, jsem na něj tedy dvojnásob hrdý“, řekl ve svém poselství vrchní praporčík 7. mb Hranice nadpraporčík Vladimír Blažek, kterému bohužel počasí neumožnilo do Vyškova osobně přijet.  
    

Absolventi dosáhli splnění kvalifikačního požadavku, tedy základní podmínky od příštího roku bezpodmínečně nutné pro výkon funkcí v hodnostním sboru praporčíků. Na těchto funkcích, jak v rámci pozemních, tak vzdušných sil napříč celou AČR, řada z absolventů již pracuje, tedy má jisté zkušenosti, ale podle náčelníka Institutu profesní přípravy plukovníka Michala Kucharského nebylo cílem kurzu udělat z nich větší odborníky, perfektní sportovce, velitele družstev, či zástupce velitelů čet, ale celkově rozvinout jejich osobnost. A tak také byly nastaveny i kritéria jeho hodnocení. 

V nich čerství absolventi naprosto předčili očekávání vyškovských, což dokázali ve více než třiceti případech výtečným hodnocením u závěrečných zkoušek. “V armádě však nezáleží jen na jednotlivci, je to jedno velké soukolí, a vy jste v průběhu celého kurzu dokázali, že umíte být také platnými týmovými spoluhráči, pochopili jste filozofii nejen tohoto kurzu, ale celé armády, projevili jste velkou osobní iniciativu a přístup ke všem úkolům, včetně těch náročných v terénu, osobní vyzrálost a to dokazuje, že do praporčického sboru právem patříte,“ zhodnotil absolventy vrchní praporčík Institutu profesní přípravy nadpraporčík Hladík a dodal: „Dobrého vojáka dělá to, s jakým nasazením přistupuje k plnění úkolů, a to jste pro mne byli skutečně všichni, jak tady dnes stojíte. Za ty dva měsíce jste snahou získat co nejvíce vědomostí udělali obrovský krok vpřed a myslím, že jste schopni naplnit to, co se od vás očekává, tedy být velkou oporou svým nadřízeným.“

Tím se tento praporčický kurz zařadil mezi nejúspěšnější, přičemž byl zároveň posledním podle stávajícího modelu kariérové přípravy v tomto hodnostním sboru. Z důvodu co nejrychlejšího odstranění deficitu v chybějícím základním kvalifikačním požadavku ještě u více než 670 příslušníků praporčického sboru, bude organizován, z kapacitních důvodů, stejně jako všechny ostatní kariérové kurzy VeV-VA, v příštím roce formou samostatného studia a vykonáním zkoušky, přičemž od roku 2016 budou kariérové kurzy probíhat opět klasickou formou, ale již  podle nové učební dokumentace, která bude výsledkem práce IPT ke kariérové přípravě.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy
Praporčický kurz má nové absolventy