Návštěva zástupce velitele Texaské národní gardy

brigádní generál James Brownbrigádní generál James Brown

Dne 22. září 2009 navštívil Velitelství výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově zástupce velitele Texaské národní gardy brigádní generál James Brown s doprovodem.

Cílem zahraniční návštěvy bylo vyhodnocení dosavadní spolupráce a možností jejího rozšíření na další období mezi Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií a Texaskou národní gardou.
Delegaci na půdě Velitelství výcviku – Vojenské akademie přivítal velitel VeV – VA plukovník gšt. Jaromír Zůna.

Po společném obědě plukovník Zůna seznámil hosty s úlohou a posláním VeV – VA. Po slavnostním zápisu do kroniku VeV – VA a společné fotografii si delegace ve Vyškově také se zájmem prohlédla prostory Odboru simulačních a trenažérových technologií (OSTT), který je s celoarmádní působností ve všech oblastech své činnosti součástí Centra   simulačních a   trenažérových technologií Brno (CSTT). Tam byly předvedeny nejmodernější technologie, které jsou AČR využívány k výcviku. Po prohlídce byla delegace přijata Lt. Col. Royem, náčelníkem štábu BMATT. Na závěr návštěvy si členové delegace prohlédli Výcvikovou halu vzdušných sil, kde je umístěna technika a materiál pro praktický výcvik odborností vzdušných sil. Po závěrečném jednání velitele VeV – VA s delegací byla návštěva ukončena.

Autor: Anna Vaškebová, Velitelství výcviku – Vojenská akademie
Foto: Olga Karaffová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová