Kurz speciální přípravy pro krizové situace slavnostně ukončen

Kurz speciální přípravy pro krizové situaceKurz speciální přípravy pro krizové situace

Ve čtvrtek 8. října 2009 byl u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) slavnostně ukončen týdenní kurz speciální přípravy pro zaměstnance ministerstva zahraničních věcí (MZV) a studenty diplomatické akademie, jehož samotnou organizací byl pověřen Odbor přípravy do mírových operací Institutu rozvoje VeV-VA.

Za účasti zástupkyně ředitelky Diplomatické akademie MZV v Praze Aleny Prouzové, náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Josefa Kopeckého, náčelníka institutu rozvoje plukovníka gšt. Karla Klínovského a dalších hostů převzalo osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu 16 z 18 diplomatických pracovníků u nichž se předpokládá vyslání k plnění úkolů mimo území České republiky.

Kurz ve Vyškově probíhá již po několikáté a to na základě meziresortních dohod mezi MZV a MO. Ředitelka Diplomatické akademie Irena Kvasnická, již v červnu letošního roku Velitelství výcviku – Vojenskou akademii osobně navštívila  rámci jednání o možnostech další spolupráce těchto kurzů. Mimo jiné při této návštěvě měla možnost shlédnout závěrečnou fázi polního výcviku NATO CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE (Kurz pro přípravu civilního personálu NATO do misí), pravidelně zabezpečovaného právě příslušníky Odboru přípravy do mírových sil.  

Zkušení instruktoři se ve frekventantech snažili upevnit základní návyky při pobytu v rizikových oblastech, související s  válečnými  konflikty, teroristickými akcemi, přírodními katastrofami  apod. Během výcviku byl důraz kladen na zásady přežití v neznámém terénu a na způsoby orientace za ztížených podmínek. Poznali, jak důležitá je týmová spolupráce. V teoretické přípravě i praktickém výcviku byl důraz kladen na problematiku minového nebezpečí a improvizované výbušné systémy, topografie, základní znalosti a dovednosti v první pomoci, psychologické aspekty zajetí a vyjednávání, ochrana proti chemickému, biologickému, radiačnímu a nukleárnímu nebezpečí a jiné.

Text: kpt.Mgr. Monika Nováková, zastupující tiskový a informační důstojník VeV-VA
Foto: Olga Karaffová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová