Konference na téma „Prevence dopravní nehodovosti v resortu MO“

Kluzná plochaKluzná plocha

Institut dopravní výchovy AČR, Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově pořádal ve dnech 3. až 4. listopadu 2009 odbornou konferenci na téma „Prevence dopravní nehodovosti v resortu MO“. Konference byla zaměřena zejména na prevenci dopravní nehodovosti, efektivnost odborné přípravy vojenských řidičů a využití elektronických systémů pro bezpečné používání vozidel. Odborného jednání konference se zúčastnili zástupci útvarů a zařízení AČR, zástupci odborných pracovišť zabývající se bezpečností silničního provozu jednotlivých resortů a civilní odborná veřejnost.

Konferenci zahájil velitel VeV-VA plukovník gšt. Jaromír Zůna, který ve svém vystoupení zhodnotil význam konference pro zvýšení bezpečnosti používání vojenských i soukromých vozidel a prohloubení spolupráce mezi jejími účastníky z resortu MO a civilních škol, institucí a odborných pracovišť. Jeho slova podpořil ve svém vystoupení náčelník služby provozu AČR plukovník. Petr Křížek, který ocenil přínos konference pro snížení dopravní nehodovosti v AČR, když zdůraznil, že její hlavní příčinou není technický stav vozidel, ale lidský faktor. V jednotlivých vystoupeních byly dále představeny pokrokové přístupy k možnému řešení problematiky bezpečnosti provozu v oblasti lidského činitele, vybavení vozidel a stavu pozemních komunikací.

V průběhu konference byla provedena prezentace kluzné plochy pro nácvik zvládání krizových situací na silnici, ukázka trenažérové a simulační techniky k modelování krizových situací při řízení vozidel a představení elektronického zařízení pro monitorování efektivnosti a bezpečnosti používání vojenských vozidel.

Z jednání konference vyplynuly pro činnost resortu Ministerstva obrany závěry a doporučení k implementaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na podmínky AČR, vytvoření koordinačního orgánu pro bezpečnost provozu vozidel, zefektivnění zdokonalovací odborné přípravy formou speciálních řidičských kurzů na odpovídající učebně výcvikové základně a provádění účelných preventivně osvětových akcí s tématikou bezpečnosti provozu vozidel.

Účastníci konference projevili zájem dále spolupracovat při řešení konkrétních úkolů a projektů, které přispějí ke zlepšení stavu v oblasti přípravy řidičů a bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vzhledem k závažnosti a trvalé aktuálnosti řešené problematiky se vyslovili pro potřebu konání obdobné konference i v příštím roce.

Text: podplukovník Jaroslav Král, náčelník Institutu dopravní výchovy VeV-VA
Foto: praporčík Petr Hrušecký, Institut dopravní výchovy
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová