Klub vojenských důchodců při KVV Jihlava v posádce Vyškov

Dne 3. června 2009 navštívilo posádku Vyškov 25 příslušníků Klubu vojenských důchodců při Krajském vojenském velitelství (KVV) Jihlava v doprovodu zástupce ředitele pplk. Ing. Františka Heidekera. Po srdečném přivítání velitelem posádky Vyškov plk. gšt. Ing. Jaromírem Zůnou si měli možnost nejprve prohlédnout Síň tradic VeV-VA a poté je náčelník štábu VeV-VA plk. gšt. Ing. Joachim Dávid seznámil nejen s posádkou Vyškov, ale rovněž s úkoly a posláním VeV-VA.

Členové klubu vojenských důchodců při KVV JihlavaČlenové klubu vojenských důchodců při KVV Jihlava

Po oficiálním přijetí následovala prohlídka speciálních učeben Odboru přípravy do mírových sil. Hosté si dále měli možnost prohlédnout Halu vzdušných sil a poté se přesunuli k prohlídce vrtulníkového trenažéru Koloseum a vojenského výcvikového prostoru (VVP) Březina. Program návštěvy byl ukončen společným obědem, po kterém se vojenští důchodci naplněni novými dojmy a zážitky rozjeli zpět do Jihlav.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie uzavřelo s Krajským vojenským velitelstvím Jihlava v letošním roce Smlouvu o partnerství, jejímž účelem je rozvíjení vzájemné spolupráce a to v široké škále oblastí. Bylo nám tedy velkou ctí uspořádat program návštěvy v Posádce Vyškov právě pro členy Klubu vojenských důchodců při tomto Krajském vojenském velitelství.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, důstojnice humanitní služby, VeV-VA
Foto: Hana Jurčová