Klienti TyfloCentra v Hale vzdušných sil

Slepotou život nekončí… Nejsme vaše oči, ale nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. Toto je poslání TyfloCentra Brno, o.p.s., které poskytuje sociální služby jako jsou sociálně aktivizační služby, průvodcovské a předčitatelské služby nebo vzdělávací kurzy pro zrakově postižené.

Prohlídka kokpitu latadla hmatemProhlídka kokpitu latadla hmatem

Velitelství výcviku – Vojenská akademie se připojilo k tomuto ušlechtilému cíli a uspořádalo pro klienty regionálního pracoviště Vyškov dne 26. 5. 2009 zcela netradiční exkurzi v Hale vzdušných sil. Byla určena pro nevidomé či velmi špatně vidící klienty, jejichž velkým přáním bylo prohlédnout si vše hmatem za velmi podrobného slovního komentáře, který tak vyplní nedostatečné zrakové vjemy.

Akce byla v tomto duchu velmi dobře připravena Institutem vzdělávání – Odbor přípravy vzdušných sil, jmenovitě mjr. Ing. Jozefem Zajacem. Velký dík patří praporu zabezpečení. Ten vyčlenil nejen potřebné prostory a techniku, ale zejména dostatečný počet osob, kteří se nevidomým a jejich asistentům v doprovodu sociální pracovnice Mgr. Zdeňky Plškové, celé dopoledne velmi trpělivě věnovali. Odměnou jim pak byli šťastné tváře klientů, pro které bylo z hlediska jejich postižení, takto strávené dopoledne nepředstavitelným zážitkem.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, důstojník humanitní služby VeV-VA
Foto: Hana Jurčová

Exkurze do haly výcviku příslušníků vzdušných sil očima účastníka

V úterý 26. května jsem se se skupinou zrakově postižených lidí zúčastnil exkurze do haly výcviku příslušníků vzdušných sil v Dědicích u Vyškova, kterou pořádalo vyškovské pracoviště brněnského TyfloCentra.

Během exkurze jsme si mohli prohlédnout spoustu zajímavé vojenské techniky, která souvisí s obranou vzdušného prostoru naší republiky.

Dostali jsme tak možnost osahat si rozmontovanou raketu (země – vzduch), podívat se do kokpitu vrtulníku, prohlédnout si čtyřhlavňový letecký kulomet, jakož i přenosný raketomet. Viděli jsme stroje, které slouží k úpravě letišť (sekačku na trávu, vůz s kartáčem na čištění letištní plochy anebo soupravu pro zásobování letadel kapalinou pro hydraulický systém).

Během celé exkurze nás provázeli velice příjemní příslušníci zdejšího útvaru a ke všemu nám poskytli vyčerpávající a velice detailní výklad, za což bych jim chtěl touto cestou také poděkovat.

Celé dopoledne jsme pak zakončili v nedaleké restauraci, kde jsme svlažili svá hrdla jedním pěkně vychlazeným pivem.

Pavel Ondra

Dovolte nám, milí čtenáři, abychom se přidali k Pavlu Ondrovi a  ještě jednou poděkovali Armádě České republiky, především pracovníkům Haly vzdušných sil H007 – příslušníkům praporu zabezpečení – VÚ 8660, a Institutu Vzdělávání – příslušníkům VÚ 1970, kteří nás velice vřele přijali, věnovali nám celé dopoledne a umožnili nám na chvíli nahlédnout do své práce. Velké díky patří také panu majorovi Jozefu Zajacovi z Institutu vzdělávání, který nás celou exkurzí provázel.

Klienti Tyflocentra