Jak potěšit žáky na konci školního roku

Výletní cestu do Aquaparku Vyškov si dne 18. června 2009 zpříjemnili žáci 7. a 8. tříd Základní školy v Drnholci (okres Břeclav) dopoledním zavítáním do naší posádky.

V pilotní kabině vrtulníku Mi-24VV pilotní kabině vrtulníku Mi-24V

ZŠ Drnholec je zapojena do projektu EU: „My na to máme“, který řeší mimo jiné i volbu povolání. K žádosti učitelů o seznámení žáků s vojenskou problematikou v rozsahu dvou hodin byla velením Velitelství výcviku – Vojenskou akademií doporučena ukázka pozemní a letecké techniky s doprovodným komentářem v Hale vzdušných sil. Úkolu se velmi dobře zhostili příslušníci Odboru přípravy vzdušných sil Institutu vzdělávání a Čety techniky letectva a protiletadlového raketového vojska (PLRV) praporu zabezpečení, kteří svou početnou přítomností umožnili žákům pod dohledem volnější pohyb po technice. Žáky zaujala zejména dobře připravená a zajímavá technika v sekci PLRV a letecká technika v sekci inženýrské letecké služby (ILS), ve které se mohli vžít i do role pilotů s možností ovládání prvků v kabině při nasazené pilotní přilbě. Většina žáků si odnesla z posádky Vyškov nezapomenutelné zážitky

Text: mjr. Ing. Jaroslav Bill – Oddělení přípravy ILS
Foto: Hana Jurčová