Den veteránů ve Vyškově

Den veteránů ve VyškověDen veteránů ve Vyškově

Ve středu 11. listopadu 2009 se v prostorách areálu kasáren Dědice uskutečnil u příležitosti 91. výročí ukončení 1. světové války a Dne veteránů slavnostní nástup soudobých válečných veteránů útvarů a zařízení posádky Vyškov.

Za přítomnosti místostarostů města Vyškova Romana Celého a Karla Jurky, příslušníků posádkových subjektů, vojenských organizací a dalších významných hostů zazněl Rozkaz ministra obrany ke Dni veteránů, po kterém zmínil velitel velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Jaromír Zůna v této souvislosti mimo jiné konkrétní podíl VeV-VA na prohlubování vojenských tradic.

„Kvalitní a efektivní výcvik a výchova vojenských profesionálů všech kategorií nás zavazuje nezapomínat na historický odkaz a kořeny našich vojenských tradic,“ uvedl plukovník Zůna a dále zdůraznil: „K přípravě vojenského profesionála patří studium a znalost historie vojenství, historie armády a vojenské specializace. I to je náš závazek k uctění památky všech, kteří bojovali a položili životy za svobodu a demokracii.“

Součástí programu bylo rovněž uctění památky padlých vojáků s přímluvou vojenského kaplana Institutu vzdělávání VeV-VA nadporučíka Pavla Matouška.

Následného setkání velení posádky s válečnými veterány se zúčastnili mimo vojáků a občanských zaměstnanců posádkových subjektů – účastníků zahraničních operací i příslušníci Klubu vojenských důchodců Vyškov v čele s předsedou plukovníkem ve výslužbě Karlem Čvančarou.

Úderem desáté hodiny se v posádkové kapli konala bohoslužba za padlé ve válkách a v ozbrojených konfliktech. Poté se uskutečnil pietní akt u památníku padlých na Vyškovském hřbitově, kde uctili jejich památku správce posádky Vyškov major Karel Polínek a delegace Občanského sdružení „Klubu České a slovenské obce dělostřelecké“ v posádce Vyškov, vedená jeho předsedou podplukovníkem Ivanem Mrázem a za město Vyškov starosta a zároveň poslanec Parlamentu ČR Petr Hájek.

Současně s tímto aktem byla uctěna památka i na dalších 11 pietních místech v teritoriu posádky.

Foto: Hana Jurčová
Autorka: kapitánka Monika Nováková
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová