Den prevence a osvěty v dopravě

Dne 26. června 2009 zorganizoval Institut dopravní výchovy AČR Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve spolupráci s Komisí dopravní a bezpečnostní při Městském úřadě Vyškov „Den prevence a osvěty v dopravě“ na Masarykově náměstí ve Vyškově. Cílem akce bylo přispět ke  snížení počtu a závažnosti následků dopravních nehod na silnicích v regionu Vyškovska.

Propagační materiály BESIPPropagační materiály BESIP

Od 09.00 do 15.00 hodin si mohly řady návštěvníků vyzkoušet průjezd omezenými prostory osobním automobilem, simulátor převrácení vozidla, simulátor nárazu automobilu, trenažér motocyklu Honda, poskytování první pomoci a dále si mohly prohlédnout vybavení a bezpečnostní prvky pro cyklisty, nosiče kol na automobilu, dětské autosedačky a jejich uchycení do vozidla, prostředky hasičského záchranného sboru používané při dopravních nehodách, vozidla PČR a městské policie pro dohled nad bezpečností silničního provozu, vojenskou automobilní techniku, výukový stend vozidla Hyundai i30, historická vozidla a uniformy z 30. let.

Především pro děti byla připravena vědomostní soutěž týkající se předváděných pracovišť. Všichni návštěvníci si odnesli propagační materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Text: podplukovník Jaroslav Král, náčelník Institutu dopravní výchovy VeV-VA
Foto: praporčík Petr Hrušecký, Institut dopravní výchovy VeV-VA