Delegace horního a dolního Rakouska v posádce Vyškov

Delegace horního a dolního RakouskaDelegace horního a dolního Rakouska

Ve dnech 22.-24. 9.  2009 navštívila delegace horního a dolního Rakouska v rámci příhraniční spolupráce KVV Brno v čele s plk Fuchsberger a plk. Barthou. Cílem této návštěvy bylo seznámit se s plněním úkolů Krajského vojenského velitelství Brno při krizovém řízení v rámci řešení nevojenských operací v příhraniční oblasti a operačního střediska Hasičského záchranného sboru Brno.

Jedním z hlavních bodů programu této delegace byla také návštěva VeV-VA ve Vyškově. Zde byli seznámeni v úvodním briefingu velitele VeV-VA plk. gšt. Ing. Zůny, MSc. s činností a plněním hlavních úkolů VeV-VA. Poté následovala ukázka jednotlivých specializovaných pracovišť, které byli pro návštěvu z Rakouska výborně připravené. Na závěr byla provedena střelba z pistole a pušky malorážní na tunelové střelnici spolu s možností řízení a ukázkou řízení vozidel.

Autor: kpt. Ing. Jaroslav Veselý, KVV Brno
Foto: Hana Jurčová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová