Čest, odvaha, vůle zvítězit a rozhodnost nikdy se nepoddat: Armáda má nové nositele odznaku Komando

Armáda má nové nositele odznaku Komando

Ty převzalo z rukou zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitele společného operačního centra MO generálmajora Jiřího Balouna, v  sobotu 1. listopadu 2014, úderem 12 hodiny, v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze v Reslově ulici, 12 úspěšných absolventů tohoto elitního kurzu.

Další a to velmi motivační poctou pro čerstvé absolventy jediného bojového kurzu AČR z řad 7. mechanizované brigády Hranice, 4. brigády rychlého nasazení Žatec a 102. průzkumného praporu Prostějov, pak nesporně bylo obdržení nášivek Komando z rukou generálmajora Jaroslava Klemeše, přímého účastníka paravýsadku Platinium, a to před zraky svých velitelů a dalších významných hostů. 
Za organizátory, tedy Velitelství výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově, připomenul náčelník Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovník Karel Klinovský, že tento kurz velitelů malých jednotek je mimořádný nejen tím, že se blíží reálným bojovým podmínkám, tedy s enormní fyzickou i psychickou zátěží, ale rovněž vazbou na velmi silné historické tradice: „ O to je významnější a symboličtější, což vyjadřuje i fakt, že se v jeho závěru scházíme právě na tomto místě, na místě odboje druhé světové války, abyste na vlastní kůži pocítili tu paralelu s těmi, co zde padli. Přísahali, že se nikdy nevzdají a aby svým slovům dostáli, raději si sáhli na to nejcennější, na svůj život. Přijetím insignií kurzu Komando se tak i vy stáváte nositeli těchto myšlenek a idejí a přeji si, abyste z nich také nikdy neustoupili“, dodal k čerstvým absolventům.    
A v podobném duchu se nesla také slova zastupujícího velitele vyškovské akademie, plukovníka Jana Holka: „Půda, na které právě stojíme, musí být posvátná každému vojákovi, potažmo každému občanovi naší vlasti. Každá píď, každý centimetr tohoto prostoru totiž představují věci vyšší, věci, za které je třeba bojovat. Vy jste nejlepší z nejlepších, vzorem vysoké vojenské připravenosti, ale stáváte se i vzorem morálním, tedy vzorem vojenské cti, hrdosti a statečnosti, který vás zavazuje žít a bojovat za to nejvyšší…za náš národ a vlast.“ 
Součástí slavnostního aktu bylo také udělení zcela nové Pamětní mince Komando a to za vytvoření symboliky a významnou pomoc při budování tradic tohoto kurzu. Tu jako první převzal generálmajor Klemeš, poslední žijící parašutista, který seskočil na území protektorátu,  dále již zmiňovaní vyškovští představitelé – plukovník Klinovský a plukovník Holek,  vrchní praporčík 7. mechanizované brigády praporčík Vladimír Blažek a všichni čerství absolventi.
Nejlepší z nich, absolvent kurzu s číslem povlaku na přilbě 6 – poručík Petr Homola z 43. výsadkového praporu Chrudim, převzal z rukou generála Klemeše navíc FS dýku, další ze symbolů příslušníků Commandos. A jaké byly jeho bezprostřední pocity, jak to bylo náročné, jak moc to bolelo na duši i na těle? „Těžko v této chvíli hledám slova,…je to všechno ještě čerstvé…, tomu kdo to sám nezažil, se to dá jen stěží vysvětlit…na začátku nás bylo 62 a na konci nás zbylo 12 unavených, zcela zablácených, ale hrdých vojáků. To hovoří myslím za vše,…přišly i velmi těžké chvíle, kdy si sáhnete až na to samotné dno svých sil, ale ty voják musí umět překonat,…vždyť v tom spočívá ta jedinečnost našeho poslání, tedy plnit úkoly kdykoliv je potřeba, za všech podmínek,… to je naše práce a je mi tak opravdu velkou ctí, že jsem jeden z těch, kteří kurz absolvovali.“
Absolvovat tento kurz znamená pro vojáky nejen věc prestiže, ale i možnost kariérního růstu, o kterém se zmínil také generálmajor Baloun, když řekl: „Právě jsem se vrátil z návštěvy našich vojáků, kteří plní úkoly v Mali, kde jsou velitel jednotky i jeho vrchní praporčík právě absolventy tohoto kurzu. I vám se tak otevírá možnost dostat se na takováto velitelská místa, tedy v rámci působení v zahraničních operacích“, přičemž zdůraznil, že nejdůležitější je udržitelnost toho, čeho absolventi dosáhli: „Návaznost tradic, o kterých dnes již bylo řečeno mnohé, je ve vašem případě více než symbolická, vždyť těch sedm statečných bylo ve vašem věku.“

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA


Kurz KOMANDO – kurz velitelů malých jednotek

  • Navazuje na původní ve Skotsku, který absolvovali naši vojáci za druhé světové války a dodnes v něm najdeme hodně společných prvků.
  • V novodobé historii jej obnovila 4. brigáda rychlého nasazení a poté jeho organizace přešla pod Velitelství výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově
  • Koná se dvakrát ročně, na jaře a na podzim a vždy mu předchází 12denní výběrové řízení.
  • Kurz Komando trvá 26 dní, patří mezi nejnáročnější v AČR, jde o elitní bojový kurz zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na systemizovaných místech, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností.
  • Do podzimního 9.běhu kurzu, který začal v pondělí 6. října, prošlo z 62 uchazečů výběrovým řízením 30 příslušníků AČR. Konkrétně: 6 příslušníků 102. průzkumného praporu Prostějov, 7 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení Žatec a 17 příslušníků 7. mechanizované brigády Hranice a ukončilo jej 12.
  • Vůbec poprvé se letos Komanda účastnil příslušník  zahraniční armády – konkrétně slovenské, ale ze zdravotních důvodů jej předčasně ukončil. 
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando
Armáda má nové nositele odznaku Komando