Aktivní záloha: Základní výcvik završili vojenskou přísahou její noví příslušníci

Aktivní záloha

V pátek 7. listopadu byli ve Vyškově slavnostně vyřazeni absolventi letošního posledního kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy (AZ) Ozbrojených sil České republiky.

Za přítomnosti vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petra Seiferta, náčelníka oddělení mobilizačního plánování Sekce rozvoje a plánování schopností MO plukovníka Vladimíra Studeného, představitelů pořádajícího Velitelství výcviku – Vojenské akademie a také blízkých, složili nejprve příslušníci tohoto kurzu základní přípravy, vojenskou přísahu. Její morální integritu zdůraznil náčelník odboru vnitřního řízení VeV-VA plukovník Jan Holek, když zmínil: „Je to velký závazek, který v sobě nese krédo věrnosti, odvahy a cti, krédo, které by se mělo stát neoddělitelnou součástí vašeho života. "Věrnost – to znamená plnění závazků vůči našim národům, naší vlasti. Odvaha – to znamená nasadit pro to i svůj život a čest znamená, všechno zmíněné dodržet.“

A byla to právě hrdost a čest, která byla všudypřítomná v rámci následného předávání dekretů o absolvování kurzu, když sálem zněla jednotlivá jména nových příslušníků Aktivní zálohy. „Pane plukovníku, vojín Petr Macháček, sloužím vlasti!,“zaznělo mezi nimi před svými úplně nejbližšími. Ti jej, povoláním horníka, přijeli podpořit z Karviné, přičemž v tu chvíli na nich bylo patrné obrovské neskrývané dojetí a semknutí, včetně malého syna. Proč se rozhodl posílit řady Aktivní zálohy? „Pro mě je to především otázka vlastenectví, abych nejenom sobě něco dokázal, ale i svým dětem, abych jednou ve stáří mohl říct, byl jsem pro naší vlast užitečný.

Také další z absolventů, tentokrát ženu – vojínku Zinu Rudovou obklopilo a objímalo četné příbuzenstvo a známí. A co jí výcvik dal? „Chtěla jsem si vyzkoušet, co to obnáší a hlavně co dokážu zvládnout, bylo to psychicky i fyzicky náročné, byly i chvilky, kdy si člověk sáhl na samé dno svých sil, náročné zrychlené přesuny s plnou polní, výcvik v terénu,“ přemýšlí o vyškovské přípravě studentka dálkového směru bezpečnostní management na Univerzitě obrany a dodává: „Ověřila jsem si své možnosti a nakonec zjistila, že je to pro mě natolik přijatelné, že se chci stát vojenským profesionálem. Už mám podanou registraci, tak snad to brzy vyjde,“ dodává s nadějí čerstvá posila Aktivní zálohy.
Význam rozhodnutí stát se příslušníky Aktivní zálohy ocenil také plukovník Studený, který zdůraznil: „je to kvalitně připravená nedílná součást našich ozbrojených sil, tvořící pevné spojení s naší civilní veřejností. Její význam by mohl od příštího roku ještě výrazněji stoupnout, a to pokud bude schváleno nasazení jejích příslušníků i v operacích mimo území našeho státu.“


Kurz základní přípravy – Aktivní záloha

  • Základní výcvik pro nové příslušníky Aktivních záloh Velitelství výcviku – Vojenská akademie prostřednictvím instruktorů úseku základní přípravy Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, v trvání šesti týdnů, přičemž jde o základní, tedy počáteční etapu přípravy příslušníka AZ.
  • Cílem je naučit tyto příslušníky takovým znalostem a především dovednostem, které jsou nezbytné pro schopnost přežití na bojišti.
  • Získání základních znalostí vyžaduje nejprve osvojení si velkého množství teorie, které poté přechází do praktických částí, a to v takových specifických vojenských oblastech, jako jsou základní řády, ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), dále ženijní, zdravotní, tělesná, topografická, taktická, střelecká, pořadová či spojovací příprava a také strážní a dozorčí služba.
  • Nezbytnou součástí každého vojáka, tedy i příslušníka AZ, je nejen zvládnutí těchto základních znalostí a dovedností, ale rovněž vysoká morálka, výborná fyzická, ale i psychická kondice, to znamená, že musí prokázat schopnost plnit úkoly také v náročných klimatických podmínkách, při nedostatku spánku a působení dalších zátěžových faktor. Všechny jmenované atributy jsou zahrnuty v závěru výcviku v rámci komplexního polního výcviku v přežití.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: nadporučice Gabriela Horáková, Hana Jurčová, VeV-VA 

Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha
Aktivní záloha