25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody

25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody

Ludvík Svoboda se narodil 25. listopadu v 1895 v Hroznatíně (na Českomoravské vrchovině). Jeho osobnost a životní cesty připomenul při této příležitosti ve své přednášce přesně před týdnem kpt. PhDr. Stanislav Balík, specialista na vojenské dějiny z Institutu profesní přípravy VeV-VA.

Kapitán Balík tak v kinosále Společenského klubu představil nejen příslušníkům posádky Vyškov, ale i hostům z řad Společnosti Ludvíka Svobody a další veřejnosti, Ludvíka Svobodu jako vlastence, kterým byl, v pravém slova smyslu, po celý život.

„Když se Ludvík Svoboda dobrovolně rozhodl vstoupit do řad našich legionářů v Rusku ze zajateckého tábora, bylo to právě z vlasteneckých důvodů. Bojoval za republiku, která ještě neexistovala, a od bitvy u Zborova bojoval za svobodu svého národa. Své vlastenectví dokázal při slavné anabázi československých legií v Rusku, jež byla rozhodující pro vznik Československa. Ve druhé světové válce dokázal vybudovat naši zahraniční armádu v Sovětském svazu, která se vydala na svou bojovou cestu z Buzuluku do Prahy. V roce 1945 byl jmenován ministrem obrany, ale v padesátých letech se stal obětí politických perzekucí. V roce 1968 byl zvolen prezidentem republiky a musel čelit invazi států Varšavské smlouvy,“ to jsou slova upoutávky na přednášku organizovanou náčelníkem Institutu rozvoje a doktrín plukovníkem Jaroslavem Medkem. A ti co přišli, se dozvěděli samozřejmě mnohem více.  

Ludvík Svoboda byl ve svém životě vystaven osudovým životním zkouškám, které jsou spjaty s naší novodobou státností. Pro vyškovskou posádku je osoba armádního generála Ludvíka Svobody zvláště významná. V areálu kasáren se tyčí památník v podobě jeho busty, u něhož každoročně v tento významný den pokládají zástupci posádky, jako výraz úcty, symbolickou kytici červených karafiátů.

Také v expozici Síně tradic u Velitelství výcviku – Vojenské akademie, kde probíhá kromě celé řady exkurzí, včetně žáků škol, i velmi poutavá výuka vojenských dějin pro posluchače kariérových kurzů VeV-VA pod vedením zmíněného odborníka kapitána Balíka, patří Ludvíku Svobodovi v průřezu celou historií čestné místo.

Všemi těmito aktivitami, včetně úzké spolupráce s vyškovskou Společností Ludvíka Svobody, jejíž činnost je zaměřena na rozvoj těch ideálů svobody našich národů, jako jsou demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které bojoval v 1.- 2. světové válce a prakticky celý svůj bohatý život armádní generál Ludvík Svoboda, se významnou měrou daří nejen nezapomínat na odkaz hrdinů od Sokolova, Dukly, ale především jej dále předávat naši současné generaci    


Text a foto: kpt. Mgr. Monika Nováková, tisková  informační důstojnice VeV-VA 

25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody
25. listopad – výročí narození Ludvíka Svobody