Kurz útočného boje – Komando má třináctku nových absolventů

Kurz útočného boje – Komando má třináctku nových absolventů

Ti v pondělí 17. června 2024 stanuli ve slavnostních uniformách jako jeho další vítězové v symbolických prostorách Národního památníku hrdinů Heydrichiády. Jen den před výročím zdejšího boje parašutistů, kteří prošli obdobným výcvikem jako právě oni.

„Kubiš, Gabčík, Valčík, Bublík, Hrubý, Švarc, Opálka,“ připomenul zástupce velitele Pozemních sil AČR brigádní generál Róbert Dziak jména sedmi statečných, kteří právě zde položili život za náš národ. Ti odmítli výzvy ke kapitulaci a přes čtyři hodiny vzdorovali přesile. Poté, co jim došla munice, ukončili své životy sami. „Kdo tady nikdy nestál, nedokáže se tak vcítit do toho, co zde prožili,“ zdůraznil sílu ducha tohoto místa. „Prošli výcvikem jednotek Commandos, výcvikem na který navazuje i současný kurz Komando a jejich odkaz tak teď máte v rukou vy,“ řekl s hrdostí na nové absolventy generál Dziak v návaznosti i na hesla z krypty Nikdy se nevzdáme! Věrni zůstaneme! Ten poté s velitelem 4. brigády rychlého nasazení brigádním generálem Jiřím Líbalem a náčelníkem štábu Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) plukovníkem gšt. Hynkem Pavlačkou předali čerstvým absolventům odznaky, nášivky, dekrety a další insignie označující absolventa tohoto prestižního kurzu.

Jeden z nejnáročnějších kurzů AČR začal ve výcvikovém prostoru Březina v pondělí 13. května, kdy zde symbolické bílé povlaky s čísly na přilby převzalo celkem 28 vojáků, kteří před tím úspěšně prošli výběrovým řízením. Mezi nimi i jeden slovenský. Absolvovat samotný kurz se však podařilo jen třinácti z nich.

„Cílem tohoto kurzu je připravit vojáky na funkci velitele družstva, potažmo čety, primárně u výsadkových jednotek, ale i u ostatních jednotek pozemních sil,“ vysvětluje major Michal Koudelka, který jej jako náčelník úseku Komando VeV‑VA Vyškov vedl poprvé. „Důraz je položen na dosažení schopností plánování a řízení boje malých pěších taktických jednotek v podmínkách blízkým reálným bojovým situacím. To vše pod psychickou i fyzickou zátěží,“ objasňuje velitel kurzu specifika náročnosti a dále dopřesňuje, že jeho součástí jsou různé způsoby zasazení k provádění bojových (zejména útočných) činností a základy trhání. „Jeho absolventi mají ujednoceny základní taktické drily a činnosti, jsou schopni velet na stupni družstvo a četa, a to vše také aplikovat v praxi,“ dodává pak ještě v závěru.

To, že je primárně určen pro velitele u výsadkových jednotek, se promítá nejen do spoluorganizace 43. výsadkového pluku Chrudim, ale i nejvyššího počtu jeho příslušníků mezi účastníky i pak mezi úspěšnými absolventy. Na několikatýdenní velmi tvrdé cestě až do vítězného cíle s nimi drželi krok ještě dva příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec a také jeden student Univerzity obrany Brno.

FS dýku jednotek Commandos si navíc odvezl do Chrudimi četař F. R., který byl zvolen nejlepším absolventem. Ten mimo jiné vzdal hold i těm, kteří jej nedokázali dotáhnout až do vítězného cíle. A to ne proto, že by to prostě jen tak vzdali, ale vzhledem k jeho náročnosti museli odstoupit kvůli zranění. Přesto se myšlenky na jeho opětovné absolvování nevzdávají.

Kromě společné minuty ticha k nadcházejícímu 82. výročí boje čs. parašutistů pak ještě zástupci VeV-VA využili této příležitosti i k uctění jejich památyk položením kytic.  


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Červen 2024)