Únor 2023

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

V termínu 6. 2. – 2. 6. 2023 probíhá také Kurz pro nižší důstojníky, a to v nové formě studia za podpory LMS (Learning Management System) EDUWEB. Jde o kariérový kurz společný pro všechny odbornosti a specializace, jehož cílem je splnění kvalifikačního požadavku stanoveného pro výkon služby na místě s hodností kapitán.

Česky

Další z francouzských kadetů prošel měsíční stáží v české armádě

Další z francouzských kadetů prošel měsíční stáží v české armádě

Z nabízených zemích si vybral právě Českou republiku. Ta totiž oproti jiným nabízela možnost strávit ji ve výcvikovém centru. Student druhého a zároveň závěrečného ročníku francouzské vysoké vojenské školy – Ecole Militarie Interarmes – Academie Militarie de Saint-Cyr Coëtquidan, podporučík Erwan Cartier tak přicestoval v polovině ledna k Velitelství výcviku-Vojenské akademii ve Vyškově.

Česky

V únorovém čísle časopisu A report si můžete přečíst i o 2. ročníku našeho společného charitativního ponoru s Brity

V únorovém čísle časopisu A report si můžete přečíst i o 2. ročníku našeho společného charitativního ponoru s Brity

Únorový A report představuje dále jednu z klíčových akvizic, nové dělo NATO, prostřednictvím náčelníka dělostřelectva Armády České republiky plukovníka gšt. Marcela Křenka. Vrchní praporčík Armády ČR Peter Smik informuje o tom, co se dělá pro naplnění nejdůležitější z výzev, před nimiž podle náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky armáda stojí, což jsou lidé. Analytik Univerzity obrany Richard Stojar komentuje v rozhovoru válku proti Ukrajině.

Česky