Březen 2023

Vyšlo březnové číslo rezortního časopisu A report

Vyšlo březnové číslo rezortního časopisu A report

Březnový A report představuje 24. základnu dopravního letectva Praha-Kbely, nejstarší vojenské letiště v České republice. Ředitel Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany plukovník gšt. Vladan Holcner v rozhovoru přibližuje roli cizích jazyků v armádě a jejich výuku, v dalším článku vám povíme více o možnostech posílit znalost angličtiny v Armádě ČR (AČR). A osvětlujeme pozadí navržené ústavní změny, které má za cíl umožnit rychlé krátkodobé vyslání ozbrojených sil ČR na ochranu životů českých občanů do zahraničí.

Česky

Tak přísaháme!!!

Tak přísaháme!!!

Zaznělo letos poprvé kasárnami Dědice. Vojenskou přísahu zde před zraky svých nejbližších složilo 239 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy, mezi nimi 31 vojákyň. Převážná většina z řad rekrutů AČR, ale své zastoupení zde měli záložníci i dobrovolníci.

Česky

Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Slavnostní vojenská přísaha absolventů Kurzu základní přípravy probíhala totiž ve stejný den, jako vyřazení úspěšných posluchačů Poddůstojnického kurzu. Její návštěvníci tak mohli zahlédnout i vojáky a vojákyně ve slavnostních uniformách, mířící do prostor auly k převzetí bronzových odznaků absolventa tohoto kariérového kurzu. Těch bylo předáno celkem 127.

Česky