Centrum základní přípravy

Garantem provádění základní přípravy je Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV – VA) Vyškov, které určuje směr, obsah, formu učební dokumentace a vývoj výcviku. Plní též kontrolní funkci a odpovídá za rozvoj v souladu s aktuálními požadavky rezortu Ministerstva obrany.

V organizační struktuře VeV - VA bylo vytvořeno Centrum základní přípravy (CZPř), které je odpovědné za plánování, organizaci, zabezpečení a realizaci vlastní přípravy vojáků ve všech typech kurzů základní přípravy.

Hlavními realizátory základní přípravy jsou náčelníci výcvikových skupin a instruktoři výcviku, jejichž povinností je odborně řídit zaměstnání a velet jednotce při důsledném respektování individuálního přístupu k podřízeným vojákům.

Na služební místa instruktorů výcviku jsou zařazování pouze vojáci na základě výsledků výběrových řízení a s dlouhodobou praxí zejména u bojových útvarů pozemních sil, vzdušných sil, ale i dalších útvarů AČR. Všichni mají bohaté zkušenosti z řady vojenských cvičení na území České republiky i v zahraničí a z nasazení v zahraničních operacích. 

Od roku 2016 je ve struktuře CZPř vytvořena Výcviková skupina AZ.

 

 

 

Česky