Zdravotníci a zdravotničtí záchranáři synchronizují činnost i s řidiči sanitek

Zdravotníci a zdravotničtí záchranáři synchronizují činnost i s řidiči sanitek

Dne 28. 2. 2022 proběhla u Úseku přípravy zdravotnických odborností VeV-VA zdokonalovací příprava. Tentokrát mířila nejen na vlastní zdravotníky a zdravotnické záchranáře, kteří se podílejí jak na výuce kurzů TCCC – CLS, První pomoci a mnoha dalších, tak i výkonu odborné praxe ve zdravotnických zařízeních na covidových jednotkách napříč naší republikou, ale i řidiče sběrače raněných u Praporu zabezpečení Vyškov.

Praktický nácvik ošetření a vyprošťování byl zaměřen na správnou techniku provedení a kooperaci mezi zdravotníky a řidiči sanitních vozů, kteří se podílejí na reálném zabezpečení výcviku u VeV-VA. Tato vzdělávací aktivita bude i v budoucnu probíhat alespoň 4× ročně, abychom mohli být i nadále garanty vysoké úrovně ošetření a neodkladné přednemocniční péče.

Dnešní zdokonalovací příprava byla zaměřena primárně na úkony prováděné během dopravní nehody, a to jak při zranění mortorkáře, tak při nehodě osobního automobilu. Stavění končetinového krvácení v junkční (tříselné oblasti), zprůchodnění a zabezpečení dýchacích cest, ale i speciální techniky vyproštění pomocí improvizovaných a běžných pomůcek. Všichni měli možnost si vyzkoušet tuto činnost právě v týmech různého složení a tím si tuto činnost procvičit a synchronizovat. Příštím tématem zdokonalovací přípravy v 2. čtvrtletí roku 2022 bude neodkladná kardiopulmonální resuscitace.


Text a foto: praporčík Jakub Svoboda, ÚPřZdrOdb

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Březen 2022)