Základní důstojnický kurz zahájen

Základní důstojnický kurz zahájen

I přes přetrvávající hygienická opatření se život na Vojenské akademii nezastavil. Naopak. V pondělí 24. 8. 2020 byl zahájen další letošní běh Základního důstojnického kurzu.

Po již tradičních procedurách zahrnujících měření teploty a vyplnění dotazníku ohledně zdravotního stavu byl kurz zahájen na společenském sále klubu projevem náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníkem gšt. Ing. Tiborem Budíkem. Poté byli posluchači seznámeni s průběhem kurzu a s mimořádnými opatřeními, které je nutné v současné době dodržovat.

Do kurzu nastoupilo 59 posluchačů, kteří se budou po dobu 16 týdnů připravovat na funkce se stanovenou hodností poručík až nadporučík.


Text: kpt. Mgr. Lubomír GOLA, vedoucí starší lektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Ing. Vladimír Bezděk ml., CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Srpen 2020)