Zahraniční návštěva Jordánských ozbrojených sil u Praporčické školy

Zahraniční návštěva Jordánských ozbrojených sil u Praporčické školy

Příslušníci Praporčické školy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2022 přivítali čtyři zástupce NCO School Jordánských ozbrojených sil, kteří se v rámci projektu NATO Defence Education Enhancement Programme (NATO DEEP) přijeli seznámit se systémem a stavbou kariérových a odborných kurzů pořádaných Armádou České republiky.

Zahraniční delegaci během celé návštěvy doprovázel „duchovní otec“ současného systému vzdělávání poddůstojníků a praporčíků, štábní praporčík Luděk Kolesa, který v současné době působí jako koordinátor těchto vzdělávacích programů v centrále NATO v Bruselu.

Vrchní praporčík VeV-VA, štábní praporčík Vladimír Blažek, v úvodu seznámil hosty s organizační strukturou a okruhem působnosti VeV-VA a také představil rozmístění jednotlivých výcvikových prostorů, které jsou využívány k výcviku. Jordánská delegace dále měla možnost nahlédnout pod pokličku přípravy a tvorby jednotlivých kariérových kurzů pro příslušníky „stříbrného sboru“, seznámili se i s podobou kurzu pro vedoucí praporčíky. Blok jednotlivých prezentací uzavřel náčelník praporčické školy štábní praporčík Martin Zaorálek, který představil distanční podobu kariérových kurzů v prostředí EduWebu a představil tvorbu výukových videí, která jsou dnes nedílnou součástí on-line výuky. V rámci programu zahraniční návštěvy Jordánská delegace zavítala k Úseku základní přípravy VeV-VA, kde je jeho náčelník, štábní praporčík Pavel Konvalinka, seznámil se současným způsobem výcviku vojenských nováčků. S Jordánskou delegací se za akademii rozloučil štábní praporčík Martin Zaorálek, který symbolicky na Slavkovské mohyle míru hostům poděkoval a předal upomínkové předměty se symboly praporčické školy.


Text: štábní praporčík Martin Zaorálek, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Březen 2022)