Významnost aktu složení vojenské přísahy podtrhla přítomnost čtyř generálů

Významnost aktu složení vojenské přísahy podtrhla přítomnost čtyř generálů

V pátek 21. června 2024 se v prostorách kasáren Dědice uskutečnila letošní již třetí slavnostní vojenská přísaha. A stejně jako v předešlých dvou ji složili společně noví armádní profesionálové, záložníci a dobrovolníci, jako úspěšní absolventi kurzu základní přípravy.

Té se kromě velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie brigádního generála Ladislava Rebilase účastnili ještě další tři generálové, a to ředitel Sekce rozvoje sil MO brigádní generál Miroslav Feix, ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Jírů, a zástupce velitele Velitelství pozemních sil AČR brigádní generál Róbert Dziak.

Za jejich přítomnosti a celé řady dalších hostů, včetně podpory tisícovky rodinných příslušníků, zazněla slova přísahy přednesená již tradičně nejlepším vojákem. Tím se stal v tomto kurzu vojín Michal Holomek.

„Už je to 30 let, kdy jsem zde sám stál a přísahal věrnost naší zemi, a věřím, že i vy všichni, jenž tady právě přede mnou stojíte, jste si vědomi vážnosti tohoto slibu a jste připraveni ctít, zachovávat a naplňovat tradiční vojenské hodnoty, jako jsou odpovědnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest,“ zmínil mimo jiné k významu přísahy její velitel generál Rebilas, přičemž s respektem a úctou dodal: „To, že zde dnes stojíte, svědčí o vašem vysokém odhodlání sloužit naší vlasti,“ a dále zdůraznil, že je přesvědčen, že se s mnohými nevidíme ve Vyškově naposledy, když je potřeba osobního rozvoje i kariérního růstu přivede zpět, do této jedinečné organizace, jež má významný podíl na přípravě personálu. Zatím jsou totiž teprve na startu svého nového poslání se získáním základních dovedností vojáka. Poslání, které ani nadále nebude jednoduché.

K absolvování kurzu i složení vojenské přísahy novým vojákům a vojákyním jménem velení armády poblahopřál generál Feix, který rovněž ocenil a vyzdvihl jejich rozhodnutí vzít na sebe dobrovolně závazek k obraně a bezpečnosti našeho sátu v době, kdy právě bezpečnostní situace v Evropě je napjatá. „Vážíme si rozhodnutí sloužit naší vlasti každého z vás, tedy profesionálů, záložníků i dobrovolníků. Díky vám všem je naše armáda zase o něco silnější,“ dodal v závěru generál Feix.

Kurz probíhal stejně jako předešlé v režimu nepřetržitého vojenského výcviku od 13. května a jeho absolventům tak nyní náleží náhradní volno. „Nejtěžší pro mne bylo právě odloučení od rodiny,“ hodnotí s dojetím vojínka Helena Kostihová, když svírá v náručí jedno ze svých tří dětí a manžela ve slavnostní vojenské uniformě. Ta, stejně jako ostatní profesionálové, zamíří ke svému útvaru 15. července. Konkrétně ona následuje svého manžela do Jinců, kde bude sloužit jako zdravotní sestra.

K nám pak zamíří další nováčci, včetně nově přijatých studentů Univerzity obrany Brno, ve čtvrtek 1. srpna. A čeká je zde novinka v podobě ubytování, kdy se jako první nastěhují do nově postavených budov právě pro kurzy základní přípravy.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červen 2024)