Vyškovskou akademii navštívili vojenští a letečtí přidělenci dvaceti států

Vyškovskou akademii navštívili vojenští a letečtí přidělenci dvaceti států

Ve středu 20. května navštívili Velitelství výcviku – Vojenskou akademii (VeV-VA) ve Vyškově vojenští a letečtí přidělenci (VLP) akreditovaní v České republice.

Vojenské a letecké přidělence dvaceti států, pod vedením prezidenta jejich Asociace plukovníka Philipa D. Janzena přivítal v kasárnách Dědice náčelník Odboru vnitřního řízení VeV-VA plukovník Jan Holek, který je nejprve seznámil s historií a významnými subjekty vyškovské posádky a poté posláním Velitelství výcviku – Vojenské akademie jako resortního vzdělávacího a výcvikového centra.

„Z resortní přípravy největší pozornost přitáhla příprava armádních nováčků, rekrutů i příslušníků Aktivní zálohy, ale i spolupráce s Univerzitou obrany na vojenském výcviku jejích studentů, a z těch speciálních to pak byla příprava v prestižním bojovém kurzu velitelů malých jednotek Komando“, přibližuje nejvíce diskutované oblasti plukovník Holek. Stranou nezůstala samozřejmě ani jedna z priorit AČR, a to příprava jednotek do zahraničních operací, tedy také příprava do různých klimatických podmínek, kdy se nejvíce diskutovalo na téma výcviku na pouštní podmínky. „Ty máme vytvořeny v některých vojenských výcvikových prostorech. Například řidiče cvičíme v přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina na speciálním pískovém polygonu,“ vysvětlil plukovník Holek.

Nezůstalo však jen u resortního personálu, protože Velitelství výcviku – Vojenská akademie má také rozsáhlou meziresortní i mezinárodní působnost. Středem pozornosti a diskuse právě v těchto oblastech se tak stala speciální příprava diplomatů, novinářů a humanitárních pracovníků a také civilních zaměstnanců NATO, která je zde organizována příslušníky Centra speciální přípravy v podobě kurzů přežití v krizových situacích. „Tyto kurzy jsou vždy přizpůsobené dané cílové skupině a také krizové oblasti, tak aby co nejvíce navozovali reálnou situaci a získali si skutečně vysoké krédo, a to jak u nás, tak v zahraničí, přiblížil a také zhodnotil jejich prestiž plukovník Holek.

V další části programu pak vojenští přidělenci navštívili Centrum simulačních a trenažérových technologií, využívané mimo jiné pro přípravu do zahraničních operací. „Právě zde vedle jiných cvičí velká část 7. mechanizované brigády, ale i část 4. brigády rychlého nasazení,“ přibližuje vytíženost a využití centra pro celou armádu major Pavel Haicer. Vojenští přidělenci tak měli možnost vidět například výcvik osádek na simulátorech kolových bojových vozidel Pandur, či výcvik řidičů tanků 73. tankového praporu na speciálním cvičišti jízdy tanků pod vodou, kterým prochází před absolutním vrcholem celé své přípravy, který budou absolvovat v červnu jízdami v reálné vodě na vodním cvičišti Myslejovice ve vojenském výcvikovém prostoru Březina.

Svou návštěvu ve Vyškově pak přidělenci zakončili ve výcvikové Hale vzdušných sil, kde se seznámili s přípravou pozemního personálu vzdušných sil, kterou Velitelství výcviku – Vojenská akademie rovněž zabezpečuje.

Posádku Vyškov navštívili VLP těchto států: USA, Vietnam, Slovenská republika, Indonésie, Burkina a Faso, Egypt, Gruzie, Čína, Finsko, Rakousko, Ukrajina, Turecko, Irán, Brazílie, Uruguay, Ruská federace, Indie, Peru, Pakistán a Chorvatsko.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kapitánka Monika Nováková, Vladimír Bezděk, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Květen 2015)