Vojenskou přísahu složilo 177 nových armádních profesionálů

Vojenskou přísahu složilo 177 nových armádních profesionálů

Ve středu 7. června se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově uskutečnila vojenská přísaha nových absolventů kurzu základní přípravy.

Za účasti poslance Parlamentu České republiky Lubomíra Wenzela a dalších hostů nejen z řad zástupců útvarů a zařízení napříč rezortem obrany, ji složilo 177 nových armádních profesionálů. Mezi nimi i ti, kteří zamíří na ne zcela obvyklé pozice, jako je třeba dirigent Ústřední vojenské hudby Praha nebo kaplanka. Ta se tak stane teprve druhou vojenskou kaplankou v naší armádě.

Další vojákyně se zase stala absolutně nejlepší z tohoto kurzu, kdy splnila nejen všech 22 základních dovedností vojáka, ale navíc potvrdila své kvality ve všech druzích příprav v soutěži a z pěti desítek hodnocených kritérií získala nejvíce bodů. Právo přednést vojenskou přísahu tak připadlo vojínce Janě Břízové. „Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“ zaznělo z jejích úst, následované hřmotným „Tak přísaháme!“

O významu tohoto právního aktu, ale i dobrovolného morálního závazku k vlastenecké povinnosti bránit Českou republiku i za cenu nejvyšší, hovořil velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas, přičemž jeho vážnost a hodnotu umocnil slovy: „Svoji brannou povinnost přebíráte v době, kdy bezpečnostní situace v Evropě zůstává i nadále napjatá. Všichni jistě sledujete dění na Ukrajině, jejíž vojáci svá slova naplnili a naplňují bezezbytku a jsou pro nás příkladem odvahy a věrnosti vlastní zemi. Proto věřím, že všichni jenž tady přede mnou stojíte, jste si vědomí vážnosti tohoto slibu a jste připraveni ctít, zachovávat a naplňovat tradiční vojenské hodnoty jako jsou odpovědnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest. Své poselství pak nováčkům předali i pan poslanec Lubomír Wenzl a předseda Akademie 3. věku a člen Klubu vojenských důschodců při posádce Vyškov plukovník v.v. Karel Čvančara.

Další vojenská přísaha se uskuteční již 28. června. Tu složí společně další armádní nováčci s příslušníky aktivní zálohy a účastníky dobrovolného vojenského cvičení, kteří zahájili základní přípravu 24. května.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Červen 2023)