Vojenskou akademii ve Vyškově navštívili partneři z Lvova

Vojenskou akademii ve Vyškově navštívili partneři z Lvova

Pětičlenná delegace Hetman Petro Sahaidachny Národní vojenské akademie (NAA) pozemních sil Ukrajiny v čele s velitelem generálporučíkem Petro Tkachukem strávila ve Vyškově necelé tři pracovní dny.

V rámci nich se setkali s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Karlem Řehkou, zúčastnili se slavnostní vojenské přísahy nových armádních profesionálů, navštívili výcvik Britského vojenského poradního a výcvikového týmu (BMATT CZE), ale především diskutovali o možnostech vzájemné spolupráce s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií (VeV-VA). V rámci toho si měli možnost prohlédnout i naši učebně výcvikovou základnu, včetně vojenského výcvikového prostoru.

Závěr jejich návštěvy patřil zajímavému diskuznímu panelu zaměřenému na oblast přípravy a vzdělávání. Ten se uskutečnil v ukrajinském a českém jazyce v prostorách auly Skupiny simulačních a trenažérových technologií za širší účasti zástupců VeV-VA i AČR s využitím dvou tlumočníků, kteří delegaci po celou dobu návštěvy doprovázeli.

Možnost spolupráce právě s touto akademií vzešla z podnětu vyškovských. A ze společných jednání vyplynulo, že je řada oblastí, které pro tuto spolupráci dávají smysl. „Absolutně nejcennějšími pro nás jsou jednoznačně jejich zkušenosti v oblasti přípravy vojsk získané v reakci na ruskou agresi,“ shrnul velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas, přičemž zdůraznil: „Nestačí mít kvalitně připravený personál a dobré podmínky k přípravě, prim vždy hrají zkušenosti. Tím považuji systém přípravy za nejúčinnější… kompletní… A nemůžeme čekat, až přijde krize, musíme jej budovat včas a mít ho nastaven.

Stejně tak možnost spolupráce s vděkem a slovy: „I my máme co učit naše partnery“, kvitoval generálporučík Tkachuk, podle kterého patří Vojenská akademie ve Vyškově ke špičce svého druhu, které měl možnost navštívit, když vyzdvihl nejen její úroveň včetně vysoké profesionality personálu, ale i její rychlý růst a vývoj.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kpt. Monika Nováková, Vladimír Bezděk, archiv NAA

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Červen 2023)