Vojenská akademie mezi účastníky mezinárodního štábního cvičení „AUSTERE CHALLENGE 24“

Vojenská akademie mezi účastníky mezinárodního štábního cvičení „AUSTERE CHALLENGE 24“

Na základě již více než 30leté spolupráce s nebraskou národní gardou americké armády se čeští příslušníci AČR z Velitelství pro operace, Velitelství pozemních sil, Velitelství výcviku‑Vojenské akademie, 4. brigády rychlého nasazení a 25. protiletadlového raketového pluku ve dnech 4. až 15. března zúčastnili mezinárodního štábního cvičení řízeného z úrovně velitelství americké armády pro Evropu a Afriku.

Čeští vojáci byli aktivně zařazeni k 1. pěchotní divizi (1ID) „The Big Red One“ a to na hlavním místě velení, centru podpory a velitelství manévrové rozšířené brigády, ale také nahlédli do průběhu evaluace a simulace cvičení v divizním výcvikovém komplexu. Jejich hlavním úkolem bylo získat maximální poznatky o procesech a prostředcích velení a řízení v průběhu cvičení s následným využitím při cvičeních AČR „CZECH LION 25“ a „Odolné Česko 25“.

Námětem cvičení bylo bojové nasazení v Evropě v operaci vysoké intenzity proti soudobým hrozbám. Mezinárodní sbor a divize plnily taktické bojové úkoly v souladu s konceptem operace. Jednotlivé štáby byly rozmístěny v Evropě i severní Americe a vzájemně propojeny v jednotném operačním obrazu.

Velitel brigády národní gardy colonel McWilliams ocenil profesionalitu českých vojáků a dlouholetou oboustranně skvělou spolupráci. „Vždy rád spolupracuji s českými vojáky a jsem velmi rád, že se podařilo zorganizovat vaši přítomnost zde v Kansasu při našem cvičení. Věřím, že pro vás cvičení bylo přínosem a pomůže vám ve vaší přípravě cvičení v České republice.“


Text a foto: major Jiří Luža (VeV‑VA) ve spolupráci s VPozS

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Březen 2024)