Velitel Vojenské akademie ocenil končícího rektora-velitele Univerzity obrany

Velitel Vojenské akademie ocenil končícího rektora-velitele Univerzity obrany

V pátek 31. července se v posádce Vyškov uskutečnilo vzájemné setkání velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádního generála Radka Hasaly a rektora-velitele Univerzity obrany Brno brigádního generála Bohuslav Přikryla.

Výjimečné bylo tím, že bylo poslední, neboť právě tímto dnem brigádní generál Přikryl skončil své funkční období a v této funkci jej od 1. srpna vystřídala plukovnice Zuzana Kročová, jmenovaná novou rektorkou Univerzity obrany v Brně prezidentem České republiky Milošem Zemanem na základě návrhu ministra obrany, vycházejícího z rozhodnutí Akademického senátu univerzity. Slavnostní předání funkce se uskutečnilo o den dříve za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara v rámci ceremoniálu vyřazení úspěšných absolventů Univerzity obrany v Brně.

Poslední schůzka obou generálů se tak nesla v duchu poděkování za dlouhodobou a příkladnou spolupráci v oblasti profesní přípravy personálu rezortu MO a ocenění dosavadního rektora Univerzity obrany brigádního generála profesora Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., Pamětním odznakem velitele VeV-VA. Generál Hasala jej předal generálu Přikrylovi za účasti dalších příslušníků velení VeV-VA, konkrétně za přítomnosti náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jiřího Adamce a vrchního praporčíka VeV-VA štábního praporčíka Vladimíra Blažka.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Srpen 2020)