Slavnostní nástup VeV-VA ke Dni vstupu ČR do NATO

Slavnostní nástup VeV-VA ke Dni vstupu ČR do NATO

V pátek 11. března jsme si u Velitelství výcviku-Vojenské akademie i s příslušníky kurzů slavnostním nástupem připomněli významné datum – 12. 3. 1999, kdy Česká republika přistoupila do Severoatlantické aliance.

V rámci programu zazněl nejprve rozkaz ministryně obrany Jany Černochové k tomuto významnému dni, věnovaný jak vojákům, tak občanským zaměstnancům.

Samotný podíl Velitelství výcviku-Vojenské akademie na plnění aliančních závazků pak uvedl náčelník Odboru do zahraničních operací a speciální přípravy plukovník gšt. Miloš Zrubec, když se věnoval, mimo jiné, výčtu prováděné přípravy do zahraničních operací a struktur. „Byť zaznamenáváme již druhým rokem omezení vzdělávání a výcviku celou řadou opatření v souvislosti s pandemií covid-19, přesto jsme byli schopni i tomuto úkolu plně dostát a i nadále v požadovaném rozsahu připravovat jednotlivce a jednotky pro jejich působení v zahraničí. Stejně jako v předcházejících letech tak máme za sebou celou řadu takovýchto příprav. Z těch letošních, tedy nejčerstvějších, to byla únorová certifikace ÚU AČR eAP Litva, která se pod vedením našich příslušníků Centra přípravy do zahraničních operací uskutečnila přímo u certifikované jednotky, tedy 21. základny taktického letectva v Čáslavi. V nejbližších dnech tak čeští piloti stíhaček vyrazí na misi do Litvy, kde budou střežit její vzdušný prostor. Za sebou pak máme i kurz pro přípravu osob na práci ve strukturách NATO – CONAMS. Právě v těchto dnech jsme se věnovali i první letošní přípravě civilních pracovníků NATO před jejich vysláním do misí a hned v následujícím týdnu u nás zahájíme Odborně taktickým cvičením SAHEL 1 – certifikaci jednotky 7. ÚU AČR do Mali, přičemž na podzim jej bude následovat další s certifikací 8. ÚU AČR Mali. Z těch dalších nevýznamnějších aktivit, které nás v této oblasti v průběhu roku čekají, jsou to další kurzy speciální přípravy pro krizové situace (kurzy přežití), ať již pro humanitární pracovníky, novináře, diplomaty, či civilní zaměstnance NATO, Národní přípravy příslušníků AČR před vysláním do operací NATO a EU (DJTF), Kurz vojenských pozorovatelů OSN/OBSE/ EU – UNMOC, následované celou řadou dalších cvičení, velitelsko-štábních a odborných příprav armádních úkolových uskupení či skupin.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Březen 2022)