Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil ČR, ale i Významnému dni VeV-VA

Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil ČR, ale i Významnému dni VeV-VA

V pátek 28. června 2019 se uskutečnil u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) slavnostní nástup jeho příslušníků.

V rámci programu nejprve zaznělo poselství ministra obrany Lubomíra Metnara, určené všem vojákům z povolání i občanským zaměstnancům Armády České republiky při příležitosti jednoho z nejvýznamnějších armádních svátků – Dne ozbrojených sil České republiky. To připomenulo jak historické souvislosti proměny naší armády, tak její současné cíle.  

Vybraným příslušníkům VeV-VA byly ministrem obrany při této příležitosti uděleny resortní vyznamenání Za službu v ozbrojených silách. Ty dekoroval velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, který rovněž ocenil dva přítomné hosty za propagaci a šíření hrdinných tradic AČR a vlastenecké výchovy mládeže v rámci organizování Slavkovského mementa. Děkovné listy z jeho rukou tak převzali Mgr. Jiří Blažek a JUDR. Jan Kux, kteří se již dlouhá léta významnou měrou podílí na organizaci této literární soutěže související s vojenskou tématikou, jejíž patronem je za naši armádu právě VeV-VA.   

V závěru programu brigádní generál Radek Hasala připomenul také blížící se Významný den VeV-VA, kterým je 1. červenec, když mimo jiné zmínil: „Právě tento den, který jsme si ustanovili jako Významný den našeho útvaru v roce 2013, a jenž vychází z Památného dne Vojenské akademie ve Vyškově, se váže k roku 1996, kdy byla zřízena, jako nositelka historického názvu „Hranických akademiků“, koncipována jako rezortní škola Ministerstva obrany k přípravě vojáků pro výkon základních velitelských a štábních funkcí“ a  doplnil: „Po řadě reorganizací a změn názvu, se v něm znovu v roce 2009 akademie objevila, a to v podobě, která trvá do současnosti: tedy Velitelství výcviku – Vojenská akademie, které se tak stalo také pokračovatelkou odkazu Vojenské akademie v Hranicích. Hlásí se k jejím tradicím, ať už bojovým praporem, znakem, ale i odznaky absolventů našich kariérových kurzů.“ Z jeho úst také zaznělo poděkování všem příslušníků VeV-VA za náročnou, profesionální práci, jenž přispívá k celkové prestiži Armády České republiky v očích české i zahraniční veřejnosti. "A ta je i díky vám v současné době skutečně vysoká," vyzdvihl generál Hasala. 


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

.

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Červen 2019)