Příprava letošních prvních nováčků začala

Příprava letošních prvních nováčků začala

Vstupní branou do armády prošly postupně v závěru ledna a začátkem února bezmála dvě stovky civilistů. Jsou mezi nimi noví příslušníci Aktivní zálohy OS ČR, dobrovolníci a také rekruti AČR, tedy budoucí armádní profesionálové. Všichni se společným cílem: Absolvovat kurz základní přípravy.

Tento kurz, stejně jako v loňském roce, stále probíhá za mimořádných opatřeních, tedy v tzv. covidovém režimu. Po vstupních procedurách do našich kasáren tak všechny nováčky ještě před samotným zahájením výcviku čekalo nejprve 5 dnů karantény. Ta zahrnovala dva dny izolace, poté zdravotní prohlídky, vystrojení i testování na covid.

Přeměnu civilistů ve vojáky absolvují v nepřetržité formě vojenského výcviku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: kapitánka Monika Nováková a Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Únor 2022)