Převzali bronzové odznaky absolventa Podůstojnického kurzu

Převzali bronzové odznaky absolventa Podůstojnického kurzu

V pátek 15. 3. 2024 proběhlo slavnostní vyřazení úspěšných absolventů Poddůstojnického kurzu, který byl zahájen 22. ledna tohoto roku. Ti splnili všechny podmínky, které jsou na posluchače kladeny v osmi týdnech prezenčního studia.

„Cílem kurzu bylo nejen rozšíření všeobecných znalostí, ale především získání praktických dovedností, jako jsou komunikační, či příprava a vedení zaměstnání,“ vysvětluje velitel kurzu praporčík Tomáš Doležel, který to odůvodňuje tím, že jednou z povinností těchto budoucích velitelů bude vzdělávat své podřízené.

Nedílnou součástí kariérových kurzů se stala i podpora Vojenského fondu solidarity. V rámci tohoto kurzu posluchači věnovali částku 15 044 Kč.


Text: kapitánka Monika Nováková ve spolupráci s praporčíkem Tomášem Doleželem
Foto: nadrotmistr Aleš Kopecký, Úsek přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Březen 2024)