Přesně před 25 lety vstoupila naše země do NATO

Přesně před 25 lety vstoupila naše země do NATO

Vlajka České republiky a vlajka NATO. Ty v úterý 12. března zavlály i v kasárnách Dědice ve znamení Dne vstupu České republiky do NATO. Ten si tradičně společně připomenuli příslušníci Velitelství výcviku‑Vojenské akademie ve Vyškově, tedy nejen vojáci, ale i občanští zaměstnanci, již v brzkých ranních hodinách. Pro nepřízeň počasí letos formou slavnostního shromáždění v aule.

To provázel rozkaz ministryně obrany Jany Černochové, věnovaný jubilejnímu 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, následovaný státní hymnou.

Poté se již příslušníci Vojenské akademie věnovali běžným pracovním povinnostem v rámci poslání Vojenské akademie, jako jedinečného zařízení pro vzdělávání a výcvik personálu v rámci rezortu obrany, a to včetně naplňování aliančních závazků. Například právě probíhajícím, jedním z akreditovaných mezinárodních kurzů, který je určen pro civilní zaměstnance NATO.


ROZKAZ MINISTRYNĚ OBRANY K 25. VÝROČÍ VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE

Ministr obrany vydává svůj rozkaz k vybraným státním svátkům a památným a významným dnům Ministerstva obrany ČR. Patří sem například Den vítězství (8. květen), Den ozbrojených sil ČR (30. červen) či Den válečných veteránů (11. listopad).

Vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně!

Před 25 lety vstoupila naše země do Severoatlantické aliance. Byl to zásadní krok pro zajištění naší obrany i pro další rozvoj naší armády.

12. března 1999 jsme se stali členy nejen nejsilnější obranné aliance na světě, ale zároveň i trvalou součástí svobodného a demokratického světa. Na rozdíl od Varšavské smlouvy jsme do tohoto spojenectví vstupovali zcela dobrovolně a jako plnohodnotní členové. Máme v něm stejný hlas, stejná práva, ale i stejné povinnosti jako ostatní členské země.

Členství v Alianci není jen výhodou, ale je zároveň i závazkem. Platí totiž, že NATO je tak silné, jak silní jsou jeho členové. Je tedy povinností každé země investovat do své armády a přispívat do společné obrany vycvičenými a dobře vyzbrojenými jednotkami. A já jsem proto velice ráda, že se po dlouhých letech armádních škrtů podařilo zakotvit v zákoně povinnost, že budeme dávat na obranu 2 % HDP. V den 25. výročí tak můžeme našim spojencům hrdě říci, že tento svůj alianční závazek plníme.

A toto prohlášení platí nepochybně i o vás vojácích. Jste plnohodnotní a vyhledávaní partneři našich spojenců. Podílíte se na obraně východního křídla Aliance, na ochraně vzdušného prostoru aliančních zemí a účastníte se řady společných zahraničních operací a cvičení. A vždy na vás slyšíme od spojenců slova uznání a chvály.

Velký přínos má tato alianční spolupráce také pro vás vojáky. Získáváte znalosti, schopnosti i přístup k technologiím, na které by naše země nikdy nedosáhla. To je v dnešní době založené na kybernetických a dalších moderních technologiích nesmírně důležité.

Přesto nemůžeme být se stavem armády zcela spokojeni. Každopádně loňský rok můžeme považovat za bod obratu k lepšímu a vy se konečně v dohledné době dočkáte obměny zastaralé techniky sovětské výroby. Zahájili jsme historicky nejvýznamnější modernizační projekty v oblasti pozemních sil i letectva: rozhodli jsme o pořízení 246 bojových vozidel pěchoty CV90 a 24 nadzvukových letounů 5. generace F‑35, převzali jsme první kusy nových vrtulníků platformy H‑1 Venom/Viper a také tanky Leopard 2A4 darované Německem. A nyní jednáme o nákupu nejmodernějších tanků Leopard 2A8. V době, kdy na Ukrajině řádí ruská vojska, jsou tyto pozitivní zprávy důležité nejen pro vás vojáky, ale zejména pro všechny české občany a naše spojence. Zároveň tím dáváme Putinovi jasný vzkaz, že se ho nebojíme, že jsme jednotní a že jsme připraveni každý centimetr území Aliance bránit. A to je hlavním smyslem spojenectví v Severoatlantické alianci. Není naším cílem vést válku s agresorem, ale odradit jej od útoku.

Pro nás, občany České republiky, je rozhodující skutečnost, že nejsme na obranu naší země sami. Nikdy ve své tisícileté historii jsme neměli tak silné a spolehlivé spojence, jako je tomu nyní. A proto pevně věřím, že společně s NATO svobodu České republiky i celé Evropy uhájíme.

Jana Černochová

ministryně obrany České republiky


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Březen 2024)