Pět desítek nových absolventů kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Pět desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

První červnový den v prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov úspěšně zakončilo pět desítek posluchačů Kurz pro nižší důstojníky, který probíhal od února do června 2023.

Právě ukončený běh kurzu byl výjimečný svou inovativní formou – tzv. blended learning, což je kombinovaná forma s podporou vzdělávací platformy EDUWEB. Na této platformě studenti čerpají nejen z pouhých texů, mohou zde najít různá výuková videa, video-prezentace, video-přednášky, výukové audiostopy, infografiku, nákresy apod., které činí studium přívětivějším.

Tento způsob umožnil zpřístupnit posluchačům studium v režimu 24/7 prakticky odkudkoli na světě. Studenti pak mohou studovat v kteroukoli denní i noční dobu, právě podle svých možností a potřeby, a to platí i pro lektory, kteří reagují na případné dotazy a opravují zadané úkoly operativně v kteroukoli dobu.

Motto kurzu: „Sebevzdělávání, sdílení, spolupráce“ reflektuje důležité hodnoty vzdělávacího procesu na vojenské akademii a odráží se v něm to nejvýznamnější na celém kurzu – nejen získání všeobecných znalostí vojenského profesionála, ale také navázání kontaktů s kolegy z různých odborností a vzájemné předávání různorodých znalostí a dovedností.

Nový formát dostal nejen průběh kurzu, ale také jeho zakončení. Při závěrečné ústní zkoušce formou „open book“, kdy je nadále primárním cílem ověřit nabyté znalosti, má posluchač navíc v přípravném čase k dispozici podklady, předpisy, potřebnou literaturu a učební texty. Závěrečná zkouška formou „open book“ pak umožňuje prověřit nabyté znalosti, ale i způsob, jak nad nimi posluchač uvažuje, jak je dokáže spojovat do širších souvislostí. Spíš než pouhý výčet znalostí je ceněné kritické myšlení, a to se nelze naučit během 48 hodin před zkouškou.

Běhen konání kurzu se stala mimořádná událost - dva z našich posluchačů nadporučici M.C. a B.F. se stali svědky dopravní nehody a díky svému včasnému a rozhodnému jednání významně přispěli k záchraně zraněných osob v havarovaném vozidle. Oba dva byli oceněni za záchranu lidského života velitelem VeV-VA brigádním generálem Ladislavem Rebilasem písemnou pochvalou. Jsme hrdí, že v našich řadách slouží takoví profesionálové!

Nejlepším posluchačem kurzu byl studenty i lektory zvolen nadporučík O. M. Jako ocenění mu byl na slavnostním vyřazení předán věcný dar – meč. „Jak jsem si na začátku myslel, že to bude promarněný čas, tak jsem se v podstatě obrátil proti téhle své představě. A v tuto chvíli se mi odsud ne úplně chce.“ uvedl v závěrečné řeči tento oceněný absolvent a vyzdvihl stmelení a společnou jednotu posluchačů kurzu, která v tomto běhu byla opravdu výjimečná. „…Chtěl bych nám všem popřát: … aby se nám dařilo, abychom šli vstříc se vztyčenou hlavou a aby nás provázel humor a nadhled, … , a ke všem výzvám, které před vás kdokoli položí, jste přistupovali s otevřenou hlavou a myslí.“

Kariérový kurz pro nižší důstojníky připravuje své účastníky ve všeobecných profesních kompetencích pro výkon funkcí v hodnosti kapitán, a to bez rozdílu vojenských odborností. Jeho náplň je tedy společná pro všechny posluchače. Ti tak v něm získají všeobecný rozhled zejména v oblastech taktiky, vedení lidí, kreativního, analytického a kritického myšlení, bezpečnostní a obranné politiky, vojenského umění, krizového řízení, civilně-vojenských vztahů, historie, práva a práce s médii, přičemž jeho absolvování je předpokladem pro splnění podmínek nutných k postupu v kariéře.

Kariérové vzdělávání nižšího důstojnického sboru příslušníků Armády České republiky zabezpečuje na Vojenské akademii Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků. V současné době zajišťuje základní důstojnické kurzy a kurzy pro nižší důstojníky, kdy oba typy kurzů probíhají několikrát ročně.


Text: majorka Markéta Beran Gecová, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Červen 2023)