Oslavy 79. výročí konce 2. světové války proběhly v kasárnách i ve městě

Oslavy 79. výročí konce 2. světové války proběhly v kasárnách i ve městě

V úterý 7. května se v prostorách auly kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní shromáždění Velitelství výcviku‑Vojenské akademie k příležitosti Dne vítězství.

V rámci něho zazněl nejprve Rozkaz ministryně obrany Jany Černochové, věnovaný všem vojákům, vojákyním, zaměstnancům a zaměstnankyním ke Dni vítězství – 8. květen 1945, na který navázal velitel VeV‑VA brigádní generál Ladislav Rebilas, když mimo jiné zmínil: „Kontext historických, ale také současných událostí souvisejících s bezpečností naší země, nám připomíná, jak zásadní je role armády a jak klíčové je zajištění její bojeschopnosti. Právě bojeschopnost AČR, je tou pomyslnou linkou, usměrňující úsilí naší výcvikové a vzdělávací instituce. Je to právě Armáda České republiky, která je naším cílovým zákazníkem, a proto maximum našeho výkonu musí podporovat její bojovou připravenost… Je naším posláním, abychom aktivně a zejména účelně přispívali k dosažení požadované úrovně znalostí a dovedností napříč všemi prvky AČR… Služba, kterou armádě poskytujeme, je jedinečná a nenahraditelná…“ V rámci této slavnostní příležitosti rovněž poděkoval všem svým příslušníkům za kvalitně odvedenou práci a iniciativu. „Je pro mne příjemným poznáním, kolik zkušených a kompetentních lidí je součástí naší organizace. Současně však na Vás apeluji – pokračujte ve svém úsilí na naši společné cestě k úspěchům, věřte, že k tomu máte jak mou podporu, tak osobní důvěru,“ zdůraznil v závěru generál Rebilas.

Historické události konce 2. světové války ve spojení se 79. výročím osvobození města Vyškova si připomenuli zástupci VeV‑VA již v pondělí 29. dubna. Společně s představiteli města Vyškova a dalšími hosty tradičně uctili památku hrdinů i obětí druhé světové války v rámci pietních aktů u Památníku Rudé armády na Brněnské ulici a následně u pomníku Vojáci vojákům na vyškovském hřbitově. A to jak čestnou stráží, tak položením kytic.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA a kpt. Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Květen 2024)