Ocenění příslušníků Vojenské akademie za spolupráci s policií

Ocenění příslušníků Vojenské akademie za  spolupráci s policií

V úterý 20. června 2023 proběhl v Olomouci slavnostní ceremoniál u příležitosti oslav dne Policie České republiky. V rámci něho složili služební slib noví příslušníci Policie České republiky a rovněž noví příslušníci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

V průběhu slavnostního programu pak byli oceněni příslušníci Krajského ředitelství Olomouckého kraje, ale i další z řad čestných hostů. Za dlouhodobou spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově převzali významné ocenění – Medaili ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje hned dva příslušníci, a to náčelník štábu plukovník gšt. Hynek Pavlačka a instruktor Úseku přípravy Komando Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy praporčík Jiří Hušek.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Markéta Pernesová, PČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Červen 2023)