Nášivky a odznaky absolventa kurzu Komando převzalo osm vojáků. FS dýka nejlepšímu historicky poprvé na Slovensko

Nášivky a odznaky absolventa kurzu Komando převzalo osm vojáků. FS dýka nejlepšímu historicky poprvé na Slovensko

V pondělí 26. června stanulo v kryptě Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze sedm profesionálů Armády České republiky a jeden příslušník Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR). Pojí je společné absolvování jednoho z nejnáročnějších kurzů české armády, a to kurzu útočného boje – KOMANDO.

Ti za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky, velitele Pozemních sil AČR generálmajora Romana Náhončíka a dalších hostů, včetně slovenských, převzali po pěti týdnech drsného výcviku nejen absolventské dekrety, ale i zasloužené odznaky, nášivky a mince tohoto elitního kurzu. A to právě v prostředí, které má pro tento kurz velmi významnou symboliku a dodává na vážnosti jejich úspěchu. „Před 81 lety, přesně 18. června 1942, sedm parašutistů, příkladných vlastenců a hrdinů, dostálo slovům své přísahy a v boji s mnohonásobnou přesilou v těchto místech položilo život. Sedm parašutistů s výcvikem ve Skotsku, na který navazuje právě novodobý kurz Komando,“ zdůraznil za současné pokračovatele tradice velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Ladislav Rebilas, přičemž doplnil, že zásadními součástmi jsou taktická, střelecká, či ženijní příprava, včetně využívání ostré munice a ostrého náloživa, plánovací proces, průzkum, přepady, léčky, ale i třeba překonávání bojových drah, vodních toků apod.

Také generál Řehka při své řeči k čerstvým absolventům připomenul řadu paralel obou těchto výcviků, jak z časového, tak obsahového hlediska, přičemž kvitoval i symboliku ve společné účasti Čechů a Slováků. „Je dobře, že děláme takový kurz, to, že je náročný, je vidět z počtu úspěšných absolventů, který se obvykle pohybuje v těchto číslech. Připravuje kvalitní lídry, formuje velitele, který musí být schopen v boji operace řídit, plánovat, rozhodovat se, ale i motivovat lidi kolem sebe. Vyjádřil také velký respekt před účastí příslušníků aktivní zálohy, kterým se daří procházet výběrovými řízeními. A nejen to. Již dva z nich se dostali až do posledních akcí samotného kurzu, přičemž k úspěšnému absolvování jim chybělo jen pokoření stanovené hranice bodů. Tedy opravdu jen pomyslný ‚krůček‘. Při svých civilních zaměstnáních dostat se až sem je obrovský úspěch, stále více tak dokazují, že jsou našimi rovnocennými partnery,“ dodal s obdivem a úctou generál Řehka.

Mezi úspěšnými absolventy z původních 27 je pět příslušníků 43. výsadkového pluku Chrudim, které doplnili vojáci ze 73. takového praporu Přáslavice, 41. mechanizovaného praporu Žatec a také slovenský příslušník 52. výsadkového praporu Trebišov čatár J. N., který byl navíc zvolen jako nejlepší. Kromě absolventských insignií kurzu tak navíc převzal FS dýku a to za přítomnosti svého hrdého velitele podplukovníka Martina Ivana. Ta totiž zamířila na Slovensko v historii kurzu absolutně poprvé.„Bylo to velmi těžké, se spánkovým deficitem, fyzicky náročné, ale na druhou stranu s vysokou profesionalitou instruktorů a oporou pevného týmu, kde jsme do toho všichni dali snad i víc než 100 procent. Jsem hrdý na to, že zde můžu stát spolu s ostatními, byli jste pro mě motivací,“ to jsou slova nejlepšího poddůstojníka Pozemních sil OS SR za rok 2019 četára J. N., který vyzdvihl nejen podporu ostatních, ale i rodiny. Jeho manželka po celou dobu pevně věřila, že to dá. I to je vysoká motivace, na jejímž konci může být i taková odměna: „Jsem velmi hrdá na svého manžela a těším se, až ho budu moci obejmout. Velmi se na něho těšíme,“ slova, která hovoří za vše.

Součástí slavnostního programu bylo i předání Čestných odznaků kurzu Komando. Ty převzali dva bývalí velitelé tohoto kurzu, a to náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Hynek Pavlačka a velitel 43. výsadkového pluku Chrudim plukovník gšt. Jiří Líbal.

Odkaz na reportáž ČT1: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000100626/


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: praporčík Pavel Vystrčil, Úsek přípravy Komando VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Červen 2023)