Letošní cyrilometodějské oslavy v Lulči byly korunovány přítomností apoštolského nuncia

Letošní cyrilometodějské oslavy v Lulči byly korunovány přítomností apoštolského nuncia

Nigerijského arcibiskupa Jude Thadeuse Okola měli možnost nejprve vidět návštěvníci bohoslužby ke cti sv. Cyrila a Metoděje v místním kostele a poté i další, kteří dorazili na následný společenský večer v Pastoračním centru Duchovní služby AČR. V náročnosti jeho pracovního programu to byla skutečně vysoká pocta a výjimečná příležitost.

Oslavy se zde uskutečnily tradičně 5. července, a to pod patronací velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) brigádního generála Ladislava Rebilase, za spolupořadatelství hlavního kaplana AČR plukovníka gšt. Jaroslava Kníchala a hlavního kaplana VeV‑VA podplukovníka Josefa Konečného. Ti se také společně sešli na pódiu v samotném úvodu společenského večera, který kromě jejich vřelých slov provázela i symbolická minuta ticha za pětici vojáků, kteří zahynuli před deseti lety v Afghánistánu při boji za naši vlast a za to, abychom tady žili v míru. Okamžiky úcty umocnila státní hymna.

Stejně jako v předešlých letech se bravurně ujal role hostitele a moderátora podplukovník Josef Konečný. Ten se však později opět představil i jako hudebník a zpěvák, když si zahrál na trumpetu a zazpíval s krojovanou hudbou Záhorienka. Právě ta doprovázela celý večer nejen k poslechu, ale i tanci. V krátkých pauzách ji pak střídala další zajímavá vystoupení, ať již z mažoretkového sportu, orientálního tance, či akrobacie. A tu si mohli dokonce vyzkoušet i dobrovolníci.

A v zaplněném pastoračním centru to žilo do pozdních nočních hodin. Parádní atmosféru si nenechaly ujít desítky návštěvníků, mezi nimiž nechyběli významní hosté, celé rodiny, naši současní i bývalí kolegové a další naši přátelé a podporovatelé. K tomu skvělé počasí, vynikající gulášek, „nebesky“ chutnající cukroví, nějaký ten chlazený mok na uhašení žízně, či pohárek vína doplněný chuťovkami v podobě sýrů, klobásek a slaniny. To vše umocňující velmi příjemné posezení u muziky.

V závěru proto patří velký obdiv všem těm, kteří se na organizaci podíleli. A nebylo jich rozhodně málo! TISÍCERÉ DÍKY ZA KRÁSNÝ VEČER!


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Červenec 2024)