Kurz Řidič sběrač raněných pokračuje stáží ve vojenské nemocnici

Kurz Řidič sběrač raněných pokračuje stáží ve vojenské nemocnici

I takové dovednosti, jako je vyproštění raněného z BVP a jeho naložení do zdravotnické nástavby trenažéru vrtulníku, se naučili účastníci osmitýdenního kurzu Řidič sběrač raněných. Ten není rozhodně jen o sezení v lavicích, počítání kostí a svalů lidského těla, ale i komunikaci s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby a obvazování různých druhů poranění.

Budoucí řidiči praporních obvazišť, rot odsunu, ošetřoven a polních nemocnic si vyzkoušeli vše potřebné pro záchranu raněných v polních podmínkách a teď už hurá do nemocnice, kde kurz pokračuje s cílem zjistit, jak to reálně probíhá, naostro, v rámci dvoutýdenní stáže ve Vojenské nemocnici Brno. Seznámit se s odlišným prostředím, plným emocí i bolesti, vnést trochu svěžího vánku, ulehčit práci sestřičkám a potěšit pacienty na lůžkových odděleních.

Mé poděkování míří všem, kteří se na realizaci tohoto kurzu již dlouhodobě podílejí, jmenovitě kpt. PhDr. Jitce Štefanové, mjr. Ing. Janu Dörfelovi, svým milým kolegům, řidičům družstva zdravotnických prostředků, roty automobilní speciální techniky z Praporu zabezpečení, lektorům Úseku metodiky a profesní přípravy (ÚsMetProfPř) u Centra dopravní výchovy a v neposlední řadě také paní doktorce Radce Pokojové, náměstkyni pro nelékařský zdravotnický personál Vojenské nemocnice Brno, která je odborným garantem našeho kurzu akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví.


Text a foto: praporčice Eliška Komárková, Úsek přípravy zdravotnických odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Březen 2024)