Do Vyškova zavítal vojenský letecký přidělenec USA

Do Vyškova zavítal vojenský letecký přidělenec USA

Ve čtvrtek 17. února nás navštívil vojenský letecký přidělenec USA plukovník James R. Hackbarth. Clem bylo seznámit se s posláním Vojenské akademie a jejími možnostmi vzdělávání a výcviku.

V rámci své návštěvy se plukovník James R. Hackbarth nejprve zúčastnil teoretického bríefingu o Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA), jako zařízení pro přípravu personálu MO, vedeného velitelem brigádním generálem Radkem Hasalou a poté měl možnost se nejen seznámit s některými formami výcviku, ale sám si je i vyzkoušet.

Získal tak osobní zkušenosti s některými simulátory a trenažéry, využívanými při výcviku, ať již taktické, střelecké, řidičské, či zdravotnické přípravě. Společně s našimi zástupci a specialisty zde navštívil také výcvik jednotky 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic, a to na nově vybudovaném cvičišti pro boj v zastavěné oblasti (CQB). To je tvořeno prostředím a stavbami pro boj v budově, přičemž trasu postupu v jednotlivých objektech je možné zvolit pokaždé jiným způsobem. „Drilování CQB je velmi důležitou částí výcviku našich jednotek. Je to velmi náročné, nepřehledné prostředí. Vojáci musí mít v krvi základní drily pohybu v neznámé budově, musí automaticky krýt kritická místa, bezpečně vstupovat do místností. Musí bez přemýšlení vědět, že hledají nejen nepřítele, ale také nástrahy, které na ně mohou za každými dveřmi čekat,“ shrnují přínos tohoto výcviku zástupci 72. mechanizovaného praporu. Více fotografií z toho výcviku naleznete zde: https://www.facebook.com/VU5153/.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Únor 2022)