Do kurzu základní přípravy nastoupilo i 388 nových studentů Univerzity obrany

Do kurzu základní přípravy nastoupilo i 388 nových studentů Univerzity obrany

V pondělí 10. srpna to před kasárny Dědice opět po týdnu vypadalo, jako by Vyškovští pořádali Den otevřených dveří. Civilisté se sem začali sjíždět již kolem 6. hodiny ranní a časem jich postupně přibývalo a přibývalo. Jen objemná zavazadla dávala tušit, že pobyt plánují na delší dobu.

Tentokrát šlo o nově přijaté studenty Univerzity obrany Brno, kteří však musí před zahájením studia nejprve úspěšně absolvovat kurz základní přípravy ve Vyškově.

Ty v současné době v souvislosti s covid-19 probíhají za mimořádných preventivních opatření a tak kolem 7. hodiny ranní zde přibyly také desítky lidí oblečených ve speciálních ochranných oblecích. V případě tohoto kurzu se jednalo o příjmový personál nejen z Vojenské akademie, ale i Univerzity obrany a také Agentury vojenského zdravotnictví, zajišťující vstupní lékařské procedury, včetně testování na covid-19. Nikdo z nováčků tak nesměl dovnitř, dokud neabsolvoval měření teploty, neměl nasazenou roušku a rukavice, nevyplnil dotazník a nepodepsal speciální prohlášení týkající se covid-19 a nepodrobil se testování na covid-19. „Tyto speciality je ostatně čekají i v průběhu výcviku,“ upřesnil velitel základní přípravy nadpraporčík Pavel Konvalinka, který dodal, že hned od počátku byl také kladen důraz na organizaci větších rozestupů mezi nováčky.

Ti se sjížděli postupně v průběhu celého dne ze všech koutů naší republiky. „Očekávali jsme jich celkem čtyři stovky, takže zatímco někteří již absolvovali rozdělení do výcvikových skupin podle fakult, ubytování, vystrojení a první kroky v zeleném, někteří teprve dorazili,“ vysvětloval kolem 14. hodiny odpolední nadpraporčík Konvalinka. Nutno podotknout, že v úmorném tropickém horku to byl pro všechny zúčastněné velmi náročný den. Nováčky nyní čeká takových dní více, neboť i jejich výcvik poběží v nepřetržitém režimu.

Noví studenti Univerzity obrany nejsou prvním kurzem základní přípravy, který zde právě běží. Před týdnem za stejných podmínek nastoupili armádní specialisté a absolventi Vojenské střední školy, mířící poté k útvarům a zařízením Armády České republiky. Zatímco jejich výcvik potrvá do neděle 30. srpna, noví studenti Univerzity obrany pak kasárna Dědice opustí v neděli 6. září.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Srpen 2020)