Čestné odznaky Za zásluhy AČR uděleny i příslušníkům VeV‑VA

Čestné odznaky Za zásluhy AČR uděleny i příslušníkům VeV‑VA

Při příležitosti oslav Dne vítězství předal náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka v pátek 3. května ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově nejlepším vojákům a vojákyním na tři desítky čestných odznaků AČR „Za zásluhy“, dále plakety za záchranu lidského života a pamětní mince.

Za dlouhodobé dosahování výtečných výsledků ve služební činnosti a za mimořádné zásluhy o armádu udělil generál Řehka vojákům a vojákyním čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy II. a III. stupně. Čestný odznak obdržel také příslušník Nebraské národní gardy major Joshua Hull, za významný osobní podíl na rozvoji spolupráce s Armádou České republiky v oblasti kybernetické ochrany.

Plakety za záchranu lidského života

Náčelník Generálního štábu AČR udělil plakety za záchranu lidského života. Nadrotmistr R. N., který je členem Sboru dobrovolných hasičů, během veřejné akce v obci Řídeč poskytl první pomoc muži, který náhle zkolaboval a upadl do bezvědomí. Vysoce profesionální přístup zachránce přispěl ke zdárnému zotavení pacienta. Stejně obratně si vedl svobodník Petr Tobolák z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Zachránil život muži, který se během sportu zhroutil a nejevil známky života. Provedl mu masáž srdce a obnovil jeho životní funkce. Duchapřítomnost a hbitý úsudek prokázal také kapitán Martin Kotačka, který pracuje u Vojenského geografického hydrometeorologického úřadu. Hrál klíčovou roli při záchraně muže, který zkolaboval před vchodem do kasáren v Praze Ruzyni. Obnovil životní funkce postiženého a přivolal záchrannou službu. Zasloužený obdiv patří také praporčíku Stanislavu Matušovi z Agentury personalistiky AČR, který pomohl dokonce dvakrát. Zachránil život ženě, která zkolabovala před Domem armády v Praze. V Lipně nad Vltavou ošetřil ženu, která si po pádu a ztrátě vědomí zlomila klíční kost.

Pamětní mince

Mezi oceněnými pamětní mincí za výrazný podíl na prezentaci armády na veřejnosti a v zahraničí byl youtuber Jan Hanko. Již druhým rokem spolupracuje s armádou. Natáčí videa, ve kterých poutavou a zajímavou formou oslovuje hlavně mladou generaci a přispívá tak k podpoře náboru a prezentaci vojenských odborností.

(Text: podplukovnice Vlasta Cyprisová, OdKV GŠ)

 

Mezi oceněnými Čestným odznakem Armády České republiky Za Zásluhy III. stupně za mimořádné zásluhy o Armádu České republiky byli i příslušníci VeV-VA:

kapitán Ing. Luděk Linhart – CKIT VeV-VA

Navrhl a popsal architekturu Informačního Systému Posádky Vyškov (ISPoVy), podle které následně vedl zpracovatelský tým, jenž zpracoval veškerou dokumentaci potřebnou k provozování ISPoVy v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Při zpracovávání dokumentace výtečným způsobem koordinoval spolupráci s Univerzitou obrany, Odborem bezpečnosti, Agenturou informačních a komunikačních systémů a Sekcí komunikačních a informačních systémů. Jeho dlouholeté aktivní a příkladné úsilí bylo završeno oficiálním schválením ISPoVy v březnu 2024. ISPoVy byl postupně vyvíjen na základě bývalého informačního systému vysokých vojenských škol (ISVS), který v roce 2004 přešel pod Vojenskou akademii ve Vyškově a následně v roce 2009 pod Velitelství výcviku‑Vojenskou akademii. ISPoVy je systémem provozovaným v rámci GDS a v akademické síti CESNET II pro přímou podporu vzdělávacích, výcvikových a řídících procesů u VeV‑VA Vyškov. Hlavním cílem IS je informační podpora výuky v kariérových a odborných kurzech, dále pak usnadnění řídících a plánovacích procesů, zvýšení informovanosti a poskytnutí informačního zázemí pro cvičící jednotky a ostatní příslušníky AČR při pobytu v posádce Vyškov. Oceněný je dlouhodobě aktivní v rozvoji komunikačního a informačního zabezpečení v posádce Vyškov.

nadporučík Ing. Jiří Brunclík – Prapor zabezpečení Vyškov

Je zařazen na funkci zástupce velitele roty speciální techniky praporu zabezpečení VeV‑VA. Udělení čestného odznaku „Za zásluhy“ bylo navrženo za dlouhodobé a vynikající plnění služebních povinností a zásluhy v oblasti podpory přípravy v odborných a kariérových kurzech organizovaných u VeV‑VA. Jeho zodpovědný, tvůrčí a profesionální přístup k plněným úkolům, který uplatňuje v průběhu celé své více než dvacetileté kariéry, dlouhodobě přispívá k dosahování stanovených cílů. Osobně a nad rámec svých služebních povinností se zapojuje do přípravy a provedení akcí k prezentaci AČR na veřejnosti a POKOS. Významně se tak podílí na vytváření pozitivního obrazu AČR v očích veřejnosti. Iniciativně se u praporu zapojuje do procesu zavádění nové techniky do provozu. Aktivně se v této oblasti podílí na procesu získávání poznatků a zevšeobecňování zkušeností. Jako ochotný mentor se zapojuje do přípravy mladších a začínajících kolegů, kterým ochotně předává své zkušenosti. Patří mezi nejzkušenější a nejspolehlivější příslušníky praporu a je tak vzorem pro své kolegy. Aktivně se podílí na rozvíjení a upevňování tradic praporu. Dobrovolně se účastnil operace „LOCK DOWN“ a „POHROMA“, kde naplno projevil svou lidskost, obětavost a profesionalitu.

rotný František Pátek – Úseku přípravy Komando VeV-VA

Oceněn za jeho přínos a dlouholetou práci, v oblasti výcviku vojenských profesionálů Armády České republiky. V průběhu jeho rozsáhlé služby se mu podařilo nasbírat velké množství cenných zkušeností. Zúčastnil se celkem čtyřech zahraničních operací v Makedonii, Iráku a Kosovu. Tvořil tedy součást prvotní skupiny lidí, kteří mohli ověřit svůj výcvik v praxi a dovézt velké množství funkčních, praktických, poznatků. Tyto následně předával v průběhu svého působení v pozicích instruktora Kurzu základní přípravy a následně na Úseku přípravy Komando. Tam se výrazně podílel na kvalitě Kurzu útočného boje Komando, který představuje vrchol v oblasti odborné přípravy velitelů malých jednotek, skrze jeho práci na přípravě instruktorského sboru kurzu. Svým individuálním přístupem k cvičícím, důrazem na kvalitu prováděného výcviku a svým profesionálním vystupováním, se z pozice instruktora podílel na formování mnoha vojenských profesionálů poddůstojnického a důstojnického sboru, kteří kurzem prošli. Tito absolventi se následně nezřídka ocitli na klíčových, tedy velitelských, pozicích v bojových operačních nasazeních AČR. Svým osobním vlivem na absolventy se tedy nepřímo podílel na úspěchu těchto úkolových uskupení v průběhu jejich operačních nasazení. Je prototypem zkušeného poddůstojníka, jehož know‑how a profesionalita jsou vzorem pro všechny kolegy. Rotný František Pátek ukončí ke dni 30. 6. 2024 po 23 letech kariéru profesionálního vojáka.

Blahopřejeme!


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Jan Kouba, www.army.cz

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Květen 2024)