Boj o nášivku a odznak prestižního kurzu Komando zahájilo 25 armádních profesionálů

Boj o nášivku a odznak prestižního kurzu Komando zahájilo 25 armádních profesionálů

V pondělí 13. května 2019 v 14.00 hodin byl v prostoru Srubového tábora Vojenského výcvikového prostoru Březina slavnostně zahájen letošní první běh kurzu Komando pod vedením úseku přípravy Komando Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově.

„Jedná se o elitní bojový kurz AČR zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností,“ vysvětluje jeho velitel major Robert Zahuranec a dodává, že výcvik probíhá v taktických situacích a činnostech, které se blíží reálným bojovým podmínkám se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží.

Symbolické bílé povlaky na přilby s čísly převzalo celkem 25 jeho účastníků. Ty jim předal zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda, dále za Univerzitu obrany pplk. v. v. Milan Podhorec a za 7. mechanizovanou brigádu praporčík Aleš Machálka. Kurzu se účastní příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Žatec (12), 7. mechanizované brigády Hranice (5), Univerzity obrany Brno (4), 102. průzkumného praporu Prostějov (1), 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (1), 14. pluku logistické podpory Pardubice (1) a 151. ženijního praporu Bechyně (1).

Právě symboliku bílých povlaků objasnil při ceremoniálu zahájení starší instruktor Komando praporčík Petr Šmerda, když mimo jiné zmínil: „Cvičící nástupem do tohoto kurzu ztrácí svoji identitu – hodnost, jméno, funkci, zařazení ke druhu vojska. Bílý povlak staví všechny příslušníky kurzu na stejnou výchozí čáru, kde jsou si všichni rovni. V okamžiku, kdy si cvičící poprvé navléknou bílý povlak na přilbu, jsou už pro instruktory známi jen pod číslem. To si s sebou nesou po celou dobu působení na kurzu a dobrovolné vzdání se bílého povlaku znamená pro příslušníka předčasné ukončení kurzu.“

Ti, co uspějí, pak převezmou v pátek 14. června 2019 v kryptě Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici v Praze nášivky a odznaky kurzu Komando.

Zajímavostí je, že zatímco část instruktorů úseku přípravy Komando se věnuje právě probíhajícímu kurzu, další část z nich právě sama podstupuje velmi náročný kurz v drsných podmínkách Francouzské Guyany.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Květen 2019)