Absolventi Poddůstojnického kurzu se vrátili k útvarům

Absolventi Poddůstojnického kurzu se vrátili k útvarům

V pátek 16. června 2023 se v prostorách auly Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnilo další slavnostní vyřazení. Tentokrát absolventů poddůstojnického kurzu.

Za přítomnosti vrchního praporčíka štábního praporčíka Vladimíra Blažka, náčelníka štábu plukovníka gšt. Hynka Pavlačky, zastupujícího náčelníka úseku kariérové přípravy nadpraporčíka Martina Remeše a hostů z řad vrchních praporčíků, celkem 141 úspěšných absolventů převzalo certifikát s odznakem absolventa poddůstojnického kurzu.

Ti během osmi týdnů prošli mnoha hodinami pořadové přípravy, střelecké přípravy, taktiky a také se učili vést přípravu podřízených. V závěru absolvovali Den bojovníka, během kterého si ověřili nově získané znalosti a dovednosti. Nejlepším absolventem se stal desátník D.B. ze 143. zásobovacího praporu z Lipníku nad Bečvou, který z rukou plukovníka gšt. Pavlačky převzal pamětní dýku. Dalších devět absolventů dále obdrželo písemnou pochvalu náčelníka Odboru profesní přípravy.

Součásti ceremoniálu bylo i předání finančního daru, reprezentovaného symbolickým šekem ze sbírky posluchačů, který cestou Vojenské akademie věnují Vojenskému fondu solidarity. Symbolický šek předával plukovníku gšt. Pavlačkovi nejlepší absolvent kurzu.

Cílem poddůstojnického kurzu je během osmi týdnů připravit vybrané poddůstojníky na výkon služby ve služebním zařazení s vojenskou hodností četař až rotný pro práci nejnižších velitelů a instruktorů s primární odpovědností za vedení mužstva a poddůstojníků na základních funkcích.

Důraz je u posluchačů kladen na schopnost pochopení významu vojenské profese ve společnosti, proměn způsobů vedení vojenských operací, schopnosti vést přípravu podřízených, schopnost efektivní komunikace, úlohy vojenské etiky a dosažení základních kompetencí pro přímé velení a řízení.


Text: nadrotmistr Oldřich Kratochvíl, nadpraporčík Martin Remeš, ÚsKaPřPdPrap
Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červen 2023)