Červenec 2018

Nejnovější číslo A reportu informuje v rozhovoru s generálem Opatou o nových prioritách armády

Nejnovější číslo A reportu informuje v rozhovoru s generálem Opatou o nových prioritách armády

V pilotním rozhovoru náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata upozorňuje na současné priority naší armády. Další články se zaměřují na představení překážkové dráhy NATO a nového velitele pozemních sil.

Česky

Generál Hasala novým velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Generál Hasala novým velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Ve středu 18. července se uskutečnil v kasárnách Dědice slavnostní nástup k převzetí funkce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). Bojový prapor VeV-VA symbolicky převzal z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Aleše Opaty brigádní generál Radek Hasala.

Česky

Příprava civilních pracovníků NATO před vysláním do misí oslavila významné jubileum

Příprava civilních pracovníků NATO před vysláním do misí oslavila významné jubileum

Vyřazením šestnácti absolventů NATO Civilians Pre-deployment Course ukončil v odpoledních hodinách dne 28. června 2018 v obřadní síni vyškovské radnice náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Vojtěch Prýgl jubilejní padesátý běh tohoto kurzu.

Česky

Výcvik hasičů na Doupově

Výcvik hasičů na Doupově

V měsících květnu a červenci proběhl ve Vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Hradiště a jeho okolí kurz LEZ II pořádaný Úsekem přípravy hasičských odborností Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov ve spolupráci se Střediskem obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště.

Česky