Březen 2015

Nováčci darovali desítky litrů krve

Nováčci darovali desítky litrů krve

Ve čtvrtek 19. března 2015 zavítal do Vyškova opět výjezdový odběrový tým Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha. Pod vedením paní doktorky Ivety Fořtové „rozvinuli“ své pracoviště v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice. Hned od časných raných hodin ho postupně navštěvovali, až do odpoledních hodin, dobrovolníci z řad armádních nováčků, kteří jsou právě ve finále kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku - Vojenské akademie.

Česky