Stejně jako školáci naposledy usedli do lavic poslední červnový pátek. Místo vysvědčení však přebírali odznaky

Stejně jako školáci naposledy usedli do lavic poslední červnový pátek. Místo vysvědčení však přebírali odznaky

Základní praporčický kurz na Praporčické škole zahájilo rekordních 240 účastníků 8. dubna 2024, a to nejprve studiem distanční části. Tu pak následovala část druhá, vedená již prezenční formou studia a výcviku. Celkem to byly tři měsíce.

Účastníci tohoto kurzu se tak během studia setkávali a studovali kombinovanou formou, se zaměřením na budování profesních kompetencí, potřebných pro vojenskou službu, výcvik a kariérní růst. Zdokonalili své prezentační schopnosti, rétorické dovednosti před kamerou a také se učili řešit simulované scénáře z oblasti vedení lidí ve vojenském prostředí. Tyto praktické zkušenosti jim poskytly lepší představu o výzvách, s kterými se mohou v budoucnu potkat při službě v praporčickém sboru Armády České republiky.

Kurz nebyl pouze o samotném studiu a cvičení, ale také o posilování týmové spolupráce. Účastníci často pracovali ve skupinách, kde se učili společně řešit složité úkoly. Tato praxe posílila jejich schopnost spolupráce, důvěru a vzájemnou podporu, což jsou klíčové prvky týmové práce ve vojenském prostředí.

Své náročné tříměsíční studium zakončili ti úspěšní v pátek 28. června 2024 slavnostním vyřazením v prostorách auly kasáren Dědic, kdy jejich úsilí završilo převzetí stříbřitých odznaků absolventa tohoto kurzu. Ty převzali před zraky svých nadřízených i zástupců stříbrného sboru Velitelství výcviku‑Vojenské akademie, v čele s vrchním praporčíkem VeV‑VA štábním praporčíkem Radkem Vajdečkou. Ten ve svém proslovu ocenil snahu, odhodlání a nasazení všech úspěšných absolventů. A oceňoval i zastupující vrchní praporčík AČR, štábní praporčík Libor Dufek, když absolutně nejlepšímu absolventovi ze všech, četaři Michalu Chvalovi z Praporu nasaditelných sil Rakovník, předal za vynikající výsledky věcný dar. Do Rakovníka pak putovala i tradiční dýka pro nejlepšího.


Text: praporčík Štěpán Hrbek, Praporčická škola
Foto: praporčík Petr Třeštík, Praporčická škola

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Červenec 2024)