Startovní číslo 1 znamenalo vítězství: Putovní pohár pro přeborníka rezortu MO hlídek vojenské všestrannosti 2019 získalo družstvo Univerzity obrany Brno A

Startovní číslo 1 znamenalo vítězství: Putovní pohár pro přeborníka rezortu MO hlídek vojenské všestrannosti 2019 získalo družstvo Univerzity obrany Brno A

Celoarmádní soutěž hlídek vojenské všestrannosti, kterou organizovalo Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) v posádce Vyškov od 19. června, skončila slavnostním nástupem soutěžících s vyhlášením výsledků.

Vojenští profesionálové neměřili své síly pouze ve vojenské všestrannosti, ale také s klimatickými podmínkami. Tropické teploty střídající silné bouřky a přívalové deště bezesporu přidaly na celkové fyzické i psychické náročnosti soutěže.

O tom, že zde bojovali skuteční profesionálové, hovoří celková výsledková listina. Poprvé prošlo celou soutěží všech 11 družstev, tedy se ctí až do samotného závěru. Nikdo nevzdal, nikdo neutrpěl tak vážné zranění, že by muselo družstvo odstoupit, nikdo nebyl diskvalifikován. „V průběhu soutěže se závodníci potýkali pouze s drobnými zraněními, jako například vymknutý palec, naražený kotník či koleno, ale s tím se v takové soutěži musí počítat a není to nic neobvyklého,“ vysvětluje náčelník centra tělesné výchovy podplukovník Roman Blahuta.

O medailistech napovídaly už průběžné výsledky, kdy k nejsilnějším patřily týmy Univerzity obrany A, 73. tankového praporu Přáslavice, 41. mechanizovaného praporu Žatec a Univerzity obrany C. O bronzový stupínek svedla boj dvě družstva, která se shodně dostala nad hranici 1900 bodů. Na nepopulárním 4. místě nakonec skončilo družstvo Univerzity obrany C (1940 bodů), které od bronzového týmu 41. mechanizovaného praporu Žatec (1970 bodů) dělilo jen 30 bodů. A boj o příčku nejvyšší byl také velmi vyrovnaný. Družstva na prvních dvou příčkách se dostala přes hranici 2500 bodů. Víc jich však nasbíralo družstvo Univerzity obrany A, ve složení: čet. Michal Jahoda, čet. Jakub Jonšta, čet. Michal Prokop a čet. Pavel Horníček (2570 bodů), které tak porazilo v pořadí 2. družstvo 73. tankového praporu Přáslavice o 50 bodů (2520 bodů). V příloze přinášíme podrobné výsledky, včetně celkových.

„Vzhledem k vysoké náročnosti zabezpečení a také plnění dalších úkolů AČR jejími příslušníky, včetně účasti na obdobných soutěžích, zvažujeme tuto soutěž dále pořádat vždy po dvou letech,“ zmínil v závěru generál Hasala, který předal nejen diplomy a putovní pohár nejlepším, ale i ocenil slovy chvály a uznání všechny závodníky, bez ohledu na to, zda zvítězili. „Pro mne jste vítězové všichni,“ dodal s respektem.

Celoarmádní soutěž hlídek vojenské všestrannosti 2019

  • Závod se odehrával v kasárnách Dědice a přilehlých vojenských výcvikových prostorech Březina a Hamry, a to v takových disciplínách, jako jsou střelba, hod granátem, položení min, topografie, transport raněného i materiálu. V rámci soutěže závodníci předvedli své umění i na překážkových drahách, lezeckém trenažéru Jakub, v tunelu či na vodní překážce. Součástí byly také orientační přesuny, včetně nočního. Celkem proběhlo 16 disciplín.
  • Soutěžilo 11 družstev: Univerzita obrany Brno s třemi týmy, po jednom družstvu pak vyslali své reprezentanty 13. dělostřelecký pluk Jince, 14. pluk logistické podpory Pardubice, 15. ženijní pluk Bechyně, 41. mechanizovaný prapor Žatec, 43. výsadkový prapor Chrudim, 73. tankový prapor Přáslavice, Hradní stráž a Posádkové velitelství Praha.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červen 2019)